Hage i Råängen kan vinna Kasper Salin-priset

Tidigare i dag offentliggjordes nomineringarna till Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpris, Kasper Salin-priset 2022. Bland de nominerade finns Hage, en murinhägnad publik trädgård i Domkyrkorådets stadsutvecklingsprojekt Råängen i Lund som vi projektleder. Hage är ritad av norska Brendeland & Kristoffersen Arkitekter. Vinnaren utses vid Arkitekturgalan den 13 mars.

Hage är tänkt som en plats öppen för alla där människor kan mötas för att samtala och utbyta idéer. Brendeland & Kristoffersen Arkitekter beskriver trädgården som ett demokratiskt rum som är tillgängligt för alla och ämnat för glädje. Förhoppningen är att Hage ska växa i takt med barnen i det nya bostadsområdet och att den ska vara en plats för att fira födelsedagar och andra familjeritualer.

Hage är den första permanenta byggnationen i stadsutvecklingsprojektet Råängen och ett rum att bygga den nya stadsdelens första etapp runt. På platsen finns en sittplats under ett ståltak och en tresidig tegelmur. I takt med att den nya stadsdelen växer fram kommer trädgården att utvecklas från att vara ett objekt som placerats ut till att bli en välintegrerad trädgård i stadsdelen.

Vi vill säga stort grattis till Domkyrkorådet och Brendeland & Kristoffersen Arkitekter för denna prestigefyllda nominering. Hage är ett viktigt första steg i utvecklingen av Råängen som sätter en tydlig ambitionsnivå för den framtida stadsdelen. Nu håller vi tummarna den 13 mars.
Åsa Bjerndell, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

Råängen är både ett stadsutvecklingsprojekt och en plattform för diskussioner om vad som sker med domkyrkans mark på Brunnshög i Lund. Fullt utbyggt kommer det tio hektar stora området erbjuda 1500 nya bostäder, arbetsplatser och en förskola. Vi har sedan 2015 varit anlitade för att leda utvecklingsprojekt åt Lunds domkyrkan. Läs mer om Råängen här.

Juryns motivering

Hage i Råängen är beläget i den nya stadsdelen Brunnshög, som även inkluderar forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I kraft av att vara en av de större markägarna avser Svenska Kyrkan att uppföra bostäder och eventuell service i egen regi. Hage är det första nedslaget på platsen.

Projektet har ett anslag med en ren och stark ton – så kan man påbörja byggandet av en ny stad. Här lyfts betydelsen av de väl övervägda strategiska prioriteringarna i stadsbyggandet. Arkitekten skapar ett definierat rum utomhus som i sin gestalt och sina beståndsdelar bär idéer om den goda staden, genom att säkerställa platsen för det gemensamma. Kanske som en nytolkning av allmänningen som företeelse?

Ett aktivt återbruk av material tillsammans med det goda hantverket kombineras till en helhet, där exempelvis taket utförts som en nitad konstruktion. Det är känsligt och kärleksfullt och berättar något viktigt för oss.

Kontaktperson

Åsa Bjerndell

Åsa Bjerndell

Arkitekt, Kontorsledning

Malmö

+46 40 660 93 36

Dela gärna!