Att börja på rätt sätt är avgörande för en god fortsättning – därför har du verkligen nytta av vår projekteringsledning. Det här är en komplicerad och komplex fas där en mängd handlingar och dokument måste stämma överens. Vi gör den enkel för dig. När vi står för samordning, styrning och uppföljning blir dokumentationen den rätta och dessutom håller alla tids- och budgetramar.

Vår expertis inom projekteringsledning

Möt den mångsidige projekteringsledaren

Våra projekteringsledare är experter på att se till så att alla krav uppfylls när det handlar om teknik, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi.

Bland de uppgifter de tar sig an märks:

 • Upprättande av tidsplaner
 • Framtagande av rutiner, mallar samt styrdokument av alla slag
 • Upphandlingsunderlag (konsulter, entreprenörer)
 • Samverkan med upphandlare, projekt- och produktionsledare
 • Granskning av tekniska handlingar
 • Samordning av systemhandlingar (systemval, samgranskningar, bygglov,
  försäljning smaterial med mera)
 • Samordning av bygghandlingar (omfattning beror på typ av entreprenad)
 • Löpande kostnadsuppföljning
 • Slutkostnadsprognoser
 • Ekonomisk rapportering
 • Samordning av BAS-P-ansvar

7 saker White erbjuder inom projekteringsledning

1. Projekteringsledning i programhandlingsskedet
2. Projekteringsledning i systemhandlingsskedet
3. Projekteringsledning i bygghandlingsskedet
4. Generalkonsult (läs mer här)
5. Processledning i stadsutveckling och tidiga skeden
6. Informationssamordning och BIM-styrning (Läs mer här)
7. Specialister inom projekteringsledning av cirkulära projekt

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sandra Sydbom

Sandra Sydbom

Projektledare, Resursplanering / Kontorsledning

Linköping

+46 13 35 57 43

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Projektledare, Marknadschef / CMO

Göteborg

+46 35 15 24 15

 

Relaterade tjänster

Generalkonsult | Aktiv kostnads- och klimatstyrning