Marknadsledande expertis och lösningar som hjälper dig effektivisera, öka affärsnytta samt realisera era hållbarhetsmål.

Våra specialister digitaliserar och samordnar byggprojekt och processer. Få aktörer har så lång erfarenhet på området som vi.

Vi skapar affärsnytta och minskar resursslöseri genom smartare informationshantering, kollaboration och användning av data utmed hela livscykeln.

Vill du veta mer?

Alison Petty

Alison Petty

Head of BIM, Digital Matter, Gruppchef

Uppsala

+46 18 430 85 07

Våra tjänster

 • BIM-strategi för projekt

  Uppnå effektivare projekt och ökad hållbarhet med bättre informationshantering och digitala arbetssätt.

  Vi erbjuder:

  • En förstudie som sätter rätt riktning
  • Effektivare projektering
  • Minskade risker inför byggnation
  • Snabbare byggnation
  • Överlämning till förvaltning

   

 • BIM-samordning

  Uppnå önskade projektresultat och undvika kostsam omprojektering och resursslöseri genom effektivare samarbete och samordning. Med lång erfarenhet av BIM i projektering och hållbarhet övervinner vi komplexa utmaningar.

  Vi erbjuder:

  • En hållbar och flexibel genomförandeplan
  • Digital processhantering
  • Visuell kollaboration
  • Kollisionskontroll
  • Modellbaserad klimatdeklaration
 • Digital förvaltning

  Realisera potentialen hos digitala tvillingar genom digitalisering av byggnader och platser. Ta det första steget genom digital förvaltning av modeller. Kombinera med våra tjänster och lösningar för effektivare användning av byggnader och lokaler samt underlättande av återbruk i skala.

  Vi erbjuder:

  • Reality Capture
  • Digital Twin Creation
  • Levande underhåll
  • Simulering och analys
 • Reality capture-lösningar

  Spara tid och undvika kostsamma misstag och omarbetningar, genom att säkerställa korrekt information i projekten. Reality capture – digital scanning av byggnader och miljöer – kan med fördel nyttjas i lösningar för att uppnå strategiska mål som ökat återbruk. Kontakta oss så berättar vi mer.

  Vi erbjuder:

6 sätt att spara tid med BIM-samordning

Upptäck hur BIM-samordning sparar tid och pengar i dina projekt. Ladda ner den kostnadsfria rapporten här.

Till rapporten

Kundcase i fokus

Sara Kulturhus

Vår BIM-strategi och ett effektivt digitalt arbetsflöde möjliggjorde en klimatpositiv byggnad – världens tredje högsta träbyggnad. Kommunikationen var integrerad med modeller i realtid med en plattformslösning som var lättillgänglig och möjliggjorde en högre grad av samarbete. Med BIM-strategi och samordning säkerställde vi kvalité i information och designlösningar, sparade tid vid kommunikation, samt minskade risken för kostsamma omarbeten.

Tjänster i projektet: BIM-strategi, BIM-samordning

Sveriges mest digitala byggprojekt

I kontors- och labbhuset Celsius använder vi ett unikt arbetssätt där BIM-modellen laddas med så mycket information att den går att använda som enda bygghandling för hela projektet ned i minsta detalj. Resultatet blir avsevärt färre byggfel och ändringar samt en fullständig digital tvilling för framtida förvaltning. Celsius utnämndes till världens bästa BIM-projekt 2020 vid Building Smart Award.

Tjänster i projektet: BIM-strategi, digital förvaltning

Akademiska sjukhuset, J-Huset

Med BIM-Samordning i J-Huset skapade vi lösningar som gjorde kvalitetssäkring, spårbarhet och lokalisering av byggnadselement enklare. Det resulterade i tidsbesparing från tidiga skeden till produktion, samt korrekt information för beslutsfattande. Våra kollisionskontroller minimerade antalet fel i projekteringen, något som var av största vikt med begränsad spatialt och ekonomiskt utrymme.

Tjänster i projektet: BIM-samordning

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...