Stora mervärden med trä som materialval

Trä som byggnadsmaterial har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Dels av klimatmässiga skäl, dels för estetiken, men också för att trä visat sig ha positiva effekter på vår hälsa. Vi har intervjuat två av våra träexperter, Daniel Asp och Pär Andreasson, för att ta reda på mer om träets hälsoeffekter samt hur trä används och fungerar i vårdmiljöer.

I vår del av världen tillbringar vi ca 90 procent av vår tid inomhus. Därför är det extra viktigt att utforma inomhusmiljöer som främjar vår hälsa. Spontant tänker vi på miljöaspekterna när vi hör talas om trä som byggnadsmaterial, men fördelarna med trä omfattar även goda hälsoaspekter. Allt fler forskningsrön visar att trä kan bidra till ökat välbefinnande, både fysiskt och psykologiskt.

I WRL-rapporten Trä och hälsa undersöker White hur trä kan påverka vårt välmående. Det visar sig att vi människor kan uppleva en rad hälsofördelar genom att vistas i naturen eller omge oss med naturliga element som trä. Det är ett levande material som bidrar till att minska våra stressnivåer och får oss att vara mer produktiva och kreativa.

Trä bidrar även till bättre akustik och luftkvalitet inomhus, då materialet kan utjämna luftfuktighet och temperatur samt påverka partikelförekomster och emissioner i luften.
Daniel Asp, arkitekt och byggnadsingenjör på White

Det är inte för intet som trä har blivit ett attraktivt materialval för vårdmiljöer. Pär Andréasson är byggnadsingenjör på White och har arbetat mycket med utformningen av Drottning Silvias barnsjukhus, där trä använts flitigt i interiören.

Till vården kommer man om man är sjuk, nervös och orolig, varpå det är jätteviktigt för vården att skapa en trygg och ombonad miljö för patienten liksom anhöriga och personal. Att den inte upplevs som en kall och steril institution. Med interiörer i trä kan vårdmiljön associeras till hemmet och till naturen, vilket ger en lugnande effekt.
Pär Andréasson, byggnadsingenjör på White

White propsar för ökat användande av trä som fast inredning i sjukhus och vårdmiljöer. Det krävs inte att man bygger nya sjukhus för att få in mer trä i interiören. Det går utmärkt att renovera och transformera för att få in mer synligt trä.

– Varje del av träet är unikt i sitt mönster och färg. Det finns något nytt att upptäcka i varje kvadratmeter. Men man måste heller inte alltid ha träfärg. Ibland räcker det med att se texturen bakom och att det känns som trä och inte plast eller komposit för att uppleva kopplingen till naturen, säger Pär Andréasson.

Det är dock inte helt lätt att använda trä i sjukhusmiljöer, där det ställs väldigt höga krav på hygien samtidigt som det anses vara svårt att underhålla. Alla ytor måste kunna desinficeras med 70-procentig etanol, vilket ställer tuffa krav på träet. Det måste vara ytbelagt, reptåligt och brandskyddat.

Sjukhus är den svåraste miljön att få in trä i. Det finns metoder att klara av de högt ställda hygienkraven, men de metoder som finns idag är inte helt miljövänliga och kan bara appliceras i fabrik. Det innebär att träet sannolikt måste bytas ut om det skulle uppstå en skada i det, eftersom det inte går att lackera i efterhand i sjukhuset.
Pär Andréasson

Drottning Silvias barnsjukhus. Foto: James Silverman

För Drottning Silvias barnsjukhus och flera andra vårdprojekt har man ändå valt trä framför andra material på grund av dess positiva effekter på människors välmående. Och nya ytbehandlingar för trä i vårdmiljöer är under utveckling. Forskning pågår för att ta fram metoder som är miljövänliga även under applicering och som går att använda i sjukhuset vid eventuella skador. Med erfarenhet av komplexa vårdbyggnader och byggnader i trä medverkar White i ett av forskningsprojekten – det internationella forskningsprojektet, WOOD for HEALTH, vars syfte är att utveckla såväl antimikrobiella ytskikt som säkra hygienkoncept och användbara riktlinjer för trä i vårdmiljöer.

Genom att undersöka kravställning ska forskningsteamet ta fram träprodukter med och utan ytskikt som uppfyller rätt tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Trä har naturliga antibakteriella egenskaper, i synnerhet ek, furu och ask, och det forskas även i detta.
Daniel Asp

Men trots att det finns utmaningar med att använda trä i sjukhus tror både Pär och Daniel att det i kommer att bli allt vanligare med träinteriörer i vårdmiljöer.

– Det finns mycket pengar att spara både i drift och kortare läkningsprocess med trä som materialval. Kortare vårdtider är först och främst bra för patienten, men det ger också samhällsekonomiska vinster. Och när man börjar se de faktiska hälsoeffekterna och ännu fler forskningsresultat på minskade stressnivåer och medicinering samt snabbare tillfrisknande kommer det blir helt klart logiskt att använda trä i dessa miljöer, avslutar Pär Andréasson och Daniel Asp.

Projektet har stöd från Europeiska kommissionen, programmet ForestValue, med svensk finansiering från Vinnova.

Läs mer!

Hållbart skogsbruk en av vår tids viktigaste arkitekturfrågor

Shapes of Wood – ett hållbart alternativ som skapar unika möjligheter

Kontakt

Daniel Asp

Daniel Asp

Utvecklingsansvarig trä, arkitekt

Oslo

+47 476 281 68

Dela gärna!