Så tar vi träbyggandet mot nya höjder

Att ställa om det storskaliga byggandet till trä är en nyckel för att minska dess klimatpåverkan. Från att ha varit förbjudna i hus med fler än två våningar reser sig trästommarna nu högre än någonsin. Förra året var vi med och färdigställde både ett av världens högsta trähus och Sveriges största kontorshus i trä. Men att tänja gränser med trä ställer höga krav på både kunskap och nytänkande.

Att byta ut betongstommen mot en trästomme är ett sätt att drastiskt minska en byggnads klimatpåverkan till i princip samma kostnad. Något fler och fler börjar få upp ögonen för. Förra året hade 33 procent av Whites projekt trästomme, en ökning från 21 procent året innan.

Anders Tväråna är ansvarig arkitekt för ett av dem: Magasin X i Uppsala – Sveriges största kontorshus i trä.

– Genom att välja en trästomme har vi lyckats kapa koldioxidutsläppen med ungefär hälften jämfört med betong, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt.

Även storskaligt byggande med trästomme har förstås en miljöpåverkan. Men den består till stor del av den betong som fortfarande används i grund och källare. I Magasin X är även hisschakt och trapphus helt i trä. Här används också flera innovativa hållbarhetslösningar som lokal elproduktion med en batteribank och geoenergi som reglerar inomhustemperaturen.

Magasin X i Uppsala är Sveriges största kontorshus i trä.

Det finns egentligen inte några begränsningar för vad som går att göra med en trästomme. Nyckeln är att förstå materialets egenskaper. Tyvärr är kunnandet i branschen generellt inte särskilt stort vilket ofta leder till halvdana lösningar med onödiga förstärkningar i betong eller stål. Det blir både fult och i längden ohållbart då det gäller att optimera byggnader för att förbruka så lite material som möjligt.

– Vid ett tillfälle fick jag själv snickra ihop en prototyp på en detalj i full skala hemma i garaget som jag tog med till ett möte för att visa att det visst gick att göra så som vi föreslagit. Som arkitekt gäller det att vara ihärdig och kunna bidra med någonting för att göra sig relevant, säger Anders Tväråna.

Det finns förstås utmaningar med träbyggande så som brand och akustik. Sedan måste själva stommen utformas på rätt sätt eftersom det inte är lika flexibelt vad gäller placering av hål i bjälklag och balkar. Ibland saknas också produkter i trä från leverantörerna. Men efterfrågan driver på utvecklingen och i Magasin X fall har till exempel den specialutformade träprofilen som togs fram till glasfasaden nu tagit plats i det ordinarie sortimentet.

I Magasin X gör vi inte bara byggnadsstommen i trä, utan även hisschakt och trapphus. När projektet nu är på gång så känns det som ett nytt steg i utvecklingen. Vi vet att varje nytt projekt i trä bidrar till att minska klimatpåverkan, skapar lite bättre livsmiljöer och att vi blir lite snålare med jordens ändliga resurser.
Jonas Wahlström, chef projektgenomförande, Vasakronan i Uppsala

Magasin X och Sara Kulturhus är frukterna av ett långsiktigt arbete med storskaligt träbyggande och hade inte varit möjliga att genomföra utan den kunskap som byggts upp inom White genom åren. Maria Orvesten är arkitekt och har varit med och skapat Sara Kulturhus från tävlingsförslag till färdig byggnad. Nu står det där, ett av världens högsta trähus. Hur lyckades de med det?

– Utan duktiga medkonsulter och modiga beställare som tror på idén hade det aldrig gått. Det fanns inga färdiga lösningar när vi började utan vi fick uppfinna dem under arbetets gång, säger Maria Orvesten.

Materialets inneboende kvaliteter behövde hanteras. För att klara ljudisoleringen mellan hotellrummen som kom som färdiga moduler från fabrik behövdes en koppling i stål som gjorde att ljudet tappade energi och hanterade stegljuden mellan våningsplanen. Trä är även ett lätt material vilket gör att konstruktionen på de högre byggnadsdelarna kan svaja. Det är inte farligt men kan vara ett obehag för de som ska vistas i huset. För att motverka detta tillfördes betong ovanpå bjälklagen i de tre översta våningarna vilket minskar hastigheten på svängningarna.

David Valldeby

Med ett hybridfackverk i stål går det att få till stora spann i Sara Kulturhus.

För att få stora, öppna, flexibla rum, som i foajéerna används ett hybridfackverk med delar i stål för att få till de stora spann och den takhöjd som krävs, vilket i sin tur även blir en vacker detalj.

– Vi har inte behövt kompromissa med arkitekturen alls bara för att vi bygger i trä. På köpet har vi dessutom fått en fantastisk inomhusmiljö med den härliga trädoften som dröjer sig kvar länge, ett varmt intryck och en god ljudmiljö, säger Maria Orvesten.

Trots de stora framsteg som storskaligt träbyggande gjort de senaste åren finns det fortfarande skeptiker. Men allt går, menar Maria Orvesten, som säger att det numera är en fråga om hur och inte om ett projekt går att göra i trä.

– Visst krävs det kunskap men det går att bygga både högt och med stora spännvidder i trä. Som Skelleftebo är jag extra stolt att få ha varit med och genomfört det här projektet och visat att det går! Vi har förvaltat den träbyggnadstradition som finns i Skellefteå och tagit den in i framtiden. På ett personligt plan, för mig som även är skogsägare, känns det extra roligt att någon liten gran eller tall från min skog kanske bidragit till det här huset, säger Maria Orvesten.

Sara Kulturhus

Kund:  Skellefteå kommun
Plats: Skellefteå
Status: Färdigställt 2021
Storlek: ca 30 000 m²
Foto: Patrick Degerman, David Valldeby

Magasin X

Kund: Vasakronan
Plats: Uppsala
Status: Färdigställt 2022
Storlek: Total BTA 16 600 m²
Foto: Måns Berg

Läs mer!

Hållbart skogsbruk en av vår tids viktigaste arkitekturfrågor

Shapes of Wood – ett hållbart alternativ som skapar unika möjligheter

Contact Person

Maria Orvesten

Maria Orvesten

Arkitekt, Gruppchef

Stockholm

+46 8 587 121 13

Dela gärna!