Trä – för en grön omställning

Som arkitekter har vi ett stort ansvar att minska klimatpåverkan. White har en ambitiös målsättning – 2030 ska all vår arkitektur vara klimatpositiv. För att klara det målet har vi förstärkt satsningen på forskning och utveckling av våra kunskaper inom träbyggnation. Vårt idag enda storskaliga förnyelsebara och koldioxidneutrala byggmaterial.

NCC nya huvudkontor har ett strategiskt läge i den framväxande stadsdelen Järva i Solna. Den flexibla kontorsbyggnaden är utformad med höga hållbarhetsambitioner och en hälsosam livsstil i fokus.

När vi ritar med trä utgår vi från materialets egenskaper och låter det levande materialet driva gestaltningen. Om vi arbetar med noggrann detaljering skapar vi byggnader som blir uppskattade och får stå länge och det är först då har vi gjort något hållbart på riktigt. Det gäller oavsett material.

Utvecklingen för hållbart byggande går fort och intresset är stort. Med avstamp i Agenda 2030 och regeringens ”Politik för gestaltad livsmiljö” arbetar vi tillsammans med våra beställare för att utveckla koldioxidneutralitet i våra projekt. Viktigt för ett genuint träbyggande är också medvetenhet kring hållbart skogsbruk och kunskapen om vilken sorts trä vi föreskriver samt att maximera kapaciteten hos materialet för att minimera resursåtgången och säkerställa hållbart byggande i alla led.

Trä har många gestaltande egenskaper och en skala som gör att vi upplever materialet olika beroende av vilket avstånd vi befinner oss. Trä är ett levande material och talar till alla sinnen. Vi vet att den byggda miljön påverkar oss fundamentalt och forskning har fastställt att personer som vistas mycket i naturen mår bättre psykiskt, har högre kognitiv förmåga och lägre stressnivå. Många studier visar att exponerat trä även i den byggda miljön har liknade effekt på oss människor.

 

Sara Kulturhus är Skellefteås nya mötesplats. Konst, uppträdanden och litteratur tillsammans med hotell i ett av världens högsta trähus. Foto: Visit Skellefteå

Wuddhouse1 var ritat som en lättindustribyggnad men nyttjas idag som kontor av hyresgästen tack vare den goda inomhusmiljön med exponerat trä. Foto: Anders Bobert

Forskning inom trä

White investerar i samarbetsforskning med både akademiska och industriella partners för att ständigt utveckla vår kunskap och kompetens. Forskning och utveckling har varit en grundläggande del av vår kultur ända sedan White grundades 1951 och cirka 10 procent av vår årliga vinst återinvesteras i vår forskning. Vårt fokusområde ”Trä” är ett kreativt kluster av arkitekter och ingenjörer som arbetar med träprojekt i sin vardag, vilket innebär att vår kunskap växer och att vår kompetens inom träkonstruktion hela tiden utvecklas.

Genom att använda verkliga projekt som fallstudier realiseras forskningen. Miljöegenskaper testas, träkonstruktioners byggteknik utvärderas och designstrategier och processer granskas. Praktiknära forskning när den fungerar som bäst.

 

Från innovation till genomförande

Hållbarhet är vår drivkraft för kreativitet, innovation, ökad delaktighet och bättre arkitektur. Genom att sätta hållbarheten främst skapar vi byggnader och ett jämlikt samhälle med människan i fokus. Vi vill visa vägen till en mer hållbar framtid!

De globala hållbarhetsutmaningarna är stora med klimatförändringar, minskade resurser och ökad ojämlikhet, men vi på White är övertygade om att vi med arkitektur kan bidra till förändring. För oss är hållbarhet en drivkraft för kreativitet, innovation, ökad delaktighet och bättre arkitektur.

 

Precis som träbyggnation är kallbad en gammal nordisk tradition, i kallbadhuset i Karlshamn använder man träets taktila egenskaper genom att exponera detta varma material i miljöer där personer utan kläder. Foto: Bert Leandersson

Magasin X i centrala Uppsala är Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Med skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter. Foto: Måns Berg

Klimatneutrala byggnader

Det behövs ett tydligt mål för att minska klimatpåverkan för projektet i ett tidigt skede. Redan i de första skisserna bör vi sträva efter att minska klimatpåverkan. Vi kan planera för människors behov på ett sätt som uppmuntrar en hållbar livsstil. Vi bör också ta tillvara så mycket som möjligt av det som redan finns på platsen, till exempel genom att bygga om, hellre än att riva och bygga nytt. Läs mer här!

Naturum Kosterhavet, Sydkoster. Foto: Åke E:son Lindman

Kärven, Varberg.

Varje dag arbetar våra arkitekter och ingenjörer tillsammans med företagets hållbarhetsspecialister med att omsätta hållbarhetsambitioner till konkreta lösningar. Vi har drygt femtio medarbetare som på heltid bistår våra projekt med kunskap och lösningar inom dagsljus, energifrågor, certifieringar, byggvarubedömningar och många andra typer av beräkningar.

I vårt hållbarhetsarbete ligger vårt fokus på trä. Vi bedriver egen forskning, är medgrundare till Tränätverk A och är drivande inom träbyggnation i branschen. Vi arbetar aktivt för att förutsättningarna för träbyggande utreds i alla våra projekt.

LÄS MER!

Hållbart skogsbruk en av vår tids viktigaste arkitekturfrågor

Shapes of Wood – ett hållbart alternativ som skapar unika möjligheter

Dela gärna!