Använd befintlig kompetens om träbyggande

I en artikel i Dagens Samhälle argumenterar Catharina Winberg, styrelseordförande för Växjö Kommunföretag, för vikten av att bygga mer i trä och att detta bör ske i industriell skala.

Offentliga byggherrar, både statliga och kommunala, har en viktig roll i att vara förebildliga och visa vägen mot ett hållbart samhällsbyggande. Som arkitekter delar vi synen att ett ökat träbyggande skulle bidra till att minska klimatutsläppen i byggprocessen.

Catharina Winberg skriver vidare i Dagens Samhälle att ett av hindren att komma vidare är att det saknas kompetens i det förskrivande ledet hos arkitekter och konstruktörer. Vi menar att det tvärtom finns stor kunskap i konsultledet. White och AIX startade under 2018 nätverket Tränätverka, en plattform för kunskapsutbyte kring träbyggande.

Ett av Whites bidrag till bomässan i Malmö redan 2001 var ett radhus i massivträ. För 10 år sedan ritade vi Älvsbacka Strand Bostadsrättslägenheter i sju våningar i prefabricerat trä. På ritbordet just nu finns bland annat Skellefteå Kulturhus som med sina 24 våningar kommer att bli nordens högsta massivträhus samt Magasin X, ett kontorshus i Uppsala med stomme av massivträ.

Vi är inte ensamma. Norra Länkens trätorn är ritat av Rundqvist arkitekter för Trafikverket och Strandparken i Sundbyberg har bostäder ritade av Wingårdhs för Folkhem. Som offentlig byggherre är det viktigt att upphandla på kvalitet och ställa krav på träbyggnadskompetens hos konsulter. Vi hoppas på att krav på livscykelanalyser inom en snar framtid kommer att inkluderas vid upphandling av arkitekter. Det skulle kunna bidra till att öka takten i omställningen till ett hållbart byggande och samtidigt leda till fler byggnader i trä.

Men för att hållbart byggande i trä skall kunna realiseras måste byggherren stå fast vid sin ambition genom hela projektprocessen. I just Växjö vann White arkitekter tävlingen om ett nytt stadshus och resecenter med en byggnad i massivträ. När projekteringsfasen kom igång prioriterades de ursprungliga intentionerna bort. Tävlingsförslaget omformades kraftigt och massivträstommen ersattes med betong, med följden att byggnaden kommer att få ett sämre klimatavtryck. Med anledning av förändringar av uppdraget valde White att lämna projektet.

Vi delar uppfattningen att det behövs en kompetenssatsning på hållbart byggande och statministerns utfästelse om ett ökat byggande i trä i regeringsförklaringen bådar gott, men då bör det ske brett inom hela branschen. Växjö gör rätt i att lägga ribban högt och vi hoppas att staden framåt står fast vid sina ambitioner. Då kan Växjö bidra till att ställa krav som utvecklar alla led i branschen.

Alexandra Hagen, vd White arkitekter

Ulla Bergström, kontorschef White arkitekter Stockholm

Dela gärna!