Mät det omätbara – från data till värdeskapande insikter. Square Meter ökar den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom att optimera nyttjandet av lokaler. En tjänst som ger dig insikt om hur era lokaler används med hjälp av mätning, analys och vår kompetens som arkitekter.

Square Meter: Mät, analysera och optimera!

Alla verksamheter behöver utrymme, men ingen behöver tomhet. Därför är outnyttjade ytor dåliga på alla sätt. De kostar pengar. De innebär att onödiga kvadratmeter byggs. Dessutom slukar tomma rum energi istället för att främja möten och skapa en attraktiv miljö. Med Square Meter undviks allt det. Har du som kund ett behov av att förstå ditt lokalanvändande bättre? Låt oss ta reda på mer om din situation, dina lokaler och hur du smartast skulle kunna utveckla dem.

Square Meter kan verka komplext, men för dig som kund är det enkelt

Optimering – ekonomiskt, ekologiskt och socialt

Efter ett inledande möte börjar insamlandet av data. Sensorer mäter flöden och närvaro under en överenskommen, tidsbegränsad period. För att leveransen ska bli mer än siffror och för att stötta din process analyserar vi och presenterar datan på ett lättillgängligt sätt. Därefter väger vi in det vi vet om dig som kund och adderar vår kompetens som arkitekt. På så sätt skapar vi förändring som leder till varaktig förbättring. Ett resultat kan också vara att du får vetskap om hur lokalerna används och är nöjd med det.

Sensorerna och vi gör jobbet. Därefter får du ett förslag som visar hur dina lokaler kan optimeras – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Eller så blir vår rekommendation att du byter till en lokal som kan anpassas efter dina behov i stället för tvärtom. Som lokalansvarig får du ett underlag som gör det lättare att diskutera med användarna hur lokalerna används idag och skulle kunna användas imorgon.

Värden för er

Square Meter utgår från teknik och data, men framförallt från varje kunds unika behov. Det gör att slutproduktens förslag till förändringar alltid signeras av oss – fast med extra uppbackning av data och evidens. Med Square Meter blir vägen till rätt lokallösning helt enkelt kortare. Det förbättrar din vardag och bidrar till ökad hållbarhet.

Men även om Square Meter är en tjänst som bottnar i en teknisk lösning är varje projekt unikt. Därför utförs och anpassas alla uppdrag i nära samarbete med dig som kund för att uppfylla dina behov. Självklart bidrar Square Meter till bästa möjliga insikt om lokalen, men vi tummar inte på kvaliteten – och ytterst är det dina behov tillsammans med vår expertis som bestämmer vad som hamnar på planritningen.

Värden

  • Square Meter förvandlar siffror och data till reellt värde.
  • Square Meter ökar den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom att optimera nyttjandet av lokaler.
  • Square Meter kombinerar evidens med Whites kompetens, vilket generar rätt lösning i varje enskilt kundprojekt.
  • Square Meter eliminerar osäkerhetsfaktorn. Med stöd i evidens kan vi dra mer insiktsfulla slutsatser och ge mer informerade förslag till dig som kund.
  • Square Meter underlättar förändringar och gör lokalansvarigas jobb enklare.

Aktuellt

Fler nyheter

Laddar...

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Helena Polgård Nygren

Helena Polgård Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 80

Johanna Jerremalm

Johanna Jerremalm

Projektledare

Uppsala

+46 18 430 85 26