Pandemin har förändrat hur vi nyttjar våra kontor. Trots det har många organisationer inte anpassat sina lokaler för att möta verksamhetens nya behov. Vilka är era framtida utmaningar? Hur bör era arbetssätt utvecklas? Hur bör er arbetsplats utformas för att bäst stötta er utveckling? Detta svarar en arbetsplatsstrategi på – en strategi för hur ni bör utforma era lokaler för att bäst möta verksamhetens behov nu och i framtiden. Ett arbete vi kan hjälpa er med genom vår erfarenhet från arbete med kontor, våra samlade kompetenser och våra unika verktyg.

Lokaler, arbetssätt och digitala verktyg hänger ihop!

En attraktiv och välfungerande arbetsplats skapar vi genom en tydlig och väl förankrad arbetsplatsstrategi. En strategi för hur era arbetssätt, verktyg och lokaler ska hjälpa er nå mål och möta de utmaningar ni har. Strategin ska grundas i ledningens strategiska riktning och en genomgående kartläggning av behoven.

Resan mot era nya lokaler börjar här

Arbetsplatsstrategi – förutsättningar, genomförande och leverans

Resan mot nya lokaler kräver stort engagemang, en tydlig riktning och mer tid och resurser än vad man ofta tror. Vi stöttar lednings- och styrgruppen i arbetet att sätta en tydlig riktning, projektupplägg och engagera medarbetarna. Vi utformar vägen framåt tillsammans.

Därefter kartlägger vi era behov. Behov som sedan utmanas för att garantera att de verkligen stämmer överens med vad just er organisation behöver. Vi tar också fram ett hållbarhetsprogam.

Allt sammanfattas sedan i en arbetsplatsstrategi som innehåller en beskrivning av ert framtida arbetssätt och en lokalsökningsguide som innehåller:

  • Vision, mål och krav för de nya lokalerna
  • Upplevelsebeskrivning
  • Hållbarhetsprogram
  • Komplett lokalprogram
  • Tänkbar framtida lokalisering/lokaliseringar

Från strategi till färdiga rum

Med en färdig arbetsplatsstrategi går vi vidare i arbetet mot nya optimerade lokaler:

Med hjälp av förändringsledare och styrgrupp implementeras arbetssätt och ev. nya digitala verktyg för att säkerställa effekten av det verksamhetsutvecklande arbetet.

Ett kontinuerligt arbete – men nu är alla förutsättningar på plats!

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 25 62