White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Med arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv. Vår vision för 2030 är att alla våra projekt är formstarka och klimatneutrala.

Läs mer om oss!

{{ animatedNumber }}

Det finns över 700 experter hos oss!

{{ animatedNumber }}

White grundades för 72 år sedan i Göteborg.

{{ animatedNumber }}

Av våra resor i Sverige sker 94% med tåg.

Aktuellt

Fler nyheter

Våra tjänster

White är ett interdisciplinärt arkitektkontor som arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext. Vi arbetar tillsammans i nätverk inom ett flertal kompetensområden och erbjuder en bredd av specialister.

 • Bra arkitektur får människor att växa

  För oss handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Med arkitekturens kraft leder vi omställningen till ett hållbart liv och vår vision; år 2030 är all vår arkitektur klimatpositiv.

  Våra tjänster inom området arkitektur omfattar bland mycket annat arkitektur inom områdena boende, hållbar stadsutveckling, lärandemiljöer, rum för arbetslust, kultur och fritid samt hälsofrämjande arkitektur.

 • Digitalisering för hållbara byggda miljöer

  Vår digitaliseringspraktik hjälper samhällsbyggare uppnå hållbarhet i projekt och affär. Integrationen av design och data accelererar sammansmältningen av den byggda miljön och digital teknologi i nya upplevelser och möjligheter för medborgare, företag och samhälle. Vi kallar denna nära förestående framtid – och Whites instrument för att hjälpa branschen att nå dit snabbare – för Digital Matter.

 • Tillsammans för en hållbar framtid

  White har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vår styrka är att vi har en helhetssyn på hela planerings- och byggprocessen och oavsett om det gäller miljö, klimat, sociala aspekter eller ekonomiska värderingar kan vi driva hållbarhet från vision, planering, program och projektering till byggskede och förvaltning.

 • Hållbara miljöer för människors välbefinnande

  För oss börjar allting med vem. Det är vår utgångspunkt när vi formger, riktar ljuset över mötet, samtalet eller ögonblicket. När vi skapar insidor som öppnar, väcker, ger kraft och lust att återvända till idag och imorgon.

 • Gröna levnadsutrymmen för rörelse och välmående

  Vi har ägnat årtionden åt landskapsarkitektur som får stora städer att vara människovänliga, små städer att vara attraktiva, bortglömda platser att bli upplysta, naturreservat att besökas. Vår ambition är att ge människor gröna levnadsutrymmen i förtätade områden, inspirera till rörelse och välmående, förmedla harmoni och få städer att utvecklas klimatvänligt.

 • Hållbara ljusmiljöer som inspirerar och inkluderar

  Med ljuset som verktyg utvecklar vi hållbara livsmiljöer som inspirerar och inkluderar. Vår vision är att med växlande ljuskvaliteter över dygnet bidra till en arkitektur som berör och sätter livet i centrum. Ljus är en viktig aspekt för hälsa och välbefinnande, för trygghet och gemenskap, för klimatet och den biologiska mångfalden.

 • Från A till pricken över i

  För rätt slutresultat i ditt byggprojekt krävs kvalificerad projektledning och helhetstänk från början till slut. När White tar den rollen kan du vara säker på två saker. Dels har vi ett tydligt fokus på din affär, dels blir förutsättningarna för hållbar arkitektur bättre.

 • Demokratiska, inkluderande miljöer

  Demokratisk stadsbyggnad handlar om att skapa inkluderande miljöer med få barriärer, och samtidigt bevara platsens unika karaktär. Med ett normkreativt öga kartlägger vi och tar avstamp i det som redan finns för bra stadsmiljöer hänger samman, är intressanta, trygga och funktionella. Miljöer som rymmer olikheter och mångfald, där stadsliv och stadsform stödjer varandra.

 • Re-think, Re-use, Transform!

  Transformation är så mycket mer än förändring av en form – det handlar om att utveckla istället för att ersätta, att ge befintliga strukturer och material ett nytt värde. Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står inför uppgiften att uppnå än mer med jordens allt knappare resurser. Vi behöver tänka om, se till värdeskapande platser och utveckla det vi har – Re-think, Re-use, Transform!

Arkitektur för ett hållbart liv • Års- och hållbarhetsrapport 2022

Drivet mot en hållbar omställning visar vägen genom en svagare tillväxt för bygg- och fastighetsbranschen under 2022. EU:s ”Green Deal” lyfter arkitektur och formgivning som centrala framgångsfaktorer för en hållbar utveckling. För White handlar hållbarhet om att skapa arkitektur som är klimatneutral, cirkulär och naturfrämjande samt bidrar till att stärka hälsa och sociala värden.

Läs vår års- och hållbarhetsrapport 2022

Jobba hos oss!

Här finns inte en stjärna. Det finns över sjuhundra. Vi vill alltid jobba med kreativa, nytänkande och nyfikna människor. Personer som vill göra skillnad. Du som redan nu vill rita något som håller för en lång framtid. Vill du jobba hos oss?

Till våra lediga jobb

Future Window – lanseras i höst

Ett bättre, mer motståndskraftigt och spännande stadsliv är möjligt. Men hur är det att leva i en stad där vi tänker radikalt annorlunda om rörlighet, natur, energi och resursflöden? Och hur skiljer sig den staden från de vi bor i nu?

I utställningen Future Window använder vi staden som scen för att utforska olika möjligheter berättelser om framtiden genom berättande och Augmented Reality.

Future Window lanseras först i Stockholm i september och är ett samarbete mellan SALLY, EY Doberman och White Arkitekter.

Läs mer om Future Window

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...