White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Med arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv. Vår vision för 2030 är att all vår arkitektur är formstark, regenerativ och klimatneutral.

Läs mer om oss!

{{ animatedNumber }}

White grundades för 73 år sedan i Göteborg.

{{ animatedNumber }}

Sedan 2012 har vi genomfört över 350 forskningsprojekt.

{{ animatedNumber }}

Våra CO2e-utsläpp är 61% lägre än 2018.

Aktuellt

Fler nyheter

Våra tjänster

White är ett interdisciplinärt arkitektkontor som arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext. Vi arbetar tillsammans i nätverk inom ett flertal kompetensområden och erbjuder en bredd av specialister.

 • Bra arkitektur får människor att växa

  För oss handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Med arkitekturens kraft leder vi omställningen till ett hållbart liv och vår vision; år 2030 är all vår arkitektur klimatpositiv.

  Våra expertis inom området arkitektur omfattar bland mycket annat arkitektur inom områdena boende, lärandemiljöer, kultur och natur, transformation samt hälsofrämjande arkitektur.

 • Digitalisering för hållbara byggda miljöer

  Vår digitaliseringspraktik hjälper samhällsbyggare uppnå hållbarhet i projekt och affär. Integrationen av design och data accelererar sammansmältningen av den byggda miljön och digital teknologi i nya upplevelser och möjligheter för medborgare, företag och samhälle.

 • Tillsammans för en hållbar framtid

  White har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vår styrka är att vi har en helhetssyn på hela planerings- och byggprocessen och oavsett om det gäller miljö, klimat, sociala aspekter eller ekonomiska värderingar kan vi driva hållbarhet från vision, planering, program och projektering till byggskede och förvaltning.

 • Hållbara miljöer för människors välbefinnande

  Vi tänker nutida för framtida behov och ritar med tanke på det som kom före – med omtanke om det som kommer efter. Att tillsammans skapa en miljö för människors välbefinnande inom ramen för de resurser vi har.

 • Gröna levnadsutrymmen för rörelse och välmående

  Vi har ägnat årtionden åt landskapsarkitektur som får stora städer att vara människovänliga, små städer att vara attraktiva, bortglömda platser att bli upplysta, naturreservat att besökas. Vår ambition är att ge människor gröna levnadsutrymmen i förtätade områden, inspirera till rörelse och välmående, förmedla harmoni och få städer att utvecklas klimatvänligt.

 • Hållbara ljusmiljöer som inspirerar och inkluderar

  Med ljuset som verktyg utvecklar vi hållbara livsmiljöer som inspirerar och inkluderar. Vår vision är att med växlande ljuskvaliteter över dygnet bidra till en arkitektur som berör och sätter livet i centrum. Ljus är en viktig aspekt för hälsa och välbefinnande, för trygghet och gemenskap, för klimatet och den biologiska mångfalden.

 • Från A till pricken över i

  För rätt slutresultat i ditt byggprojekt krävs kvalificerad projektledning och helhetstänk från början till slut. När White tar den rollen kan du vara säker på två saker. Dels har vi ett tydligt fokus på din affär, dels blir förutsättningarna för hållbar arkitektur bättre.

 • Demokratiska, inkluderande miljöer

  Demokratisk stadsbyggnad handlar om att skapa inkluderande miljöer med få barriärer, och samtidigt bevara platsens unika karaktär. Med ett normkreativt öga kartlägger vi och tar avstamp i det som redan finns för bra stadsmiljöer hänger samman, är intressanta, trygga och funktionella. Miljöer som rymmer olikheter och mångfald, där stadsliv och stadsform stödjer varandra.

Arkitektur för ett hållbart liv • Års- och hållbarhetsrapport 2023

2023 påverkades av stor oro i världen och en svagare marknad för bygg- och fastighetsbranschen. Trots detta ökar takten för en hållbar omställning, inte minst på grund av ökat tryck från EU. Omställningen är avgörande för människor och miljö, men också nödvändigt för att företag ska förbli relevanta och konkurrenskraftiga.

Whites mission, att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv, är mer relevant än någonsin.

Läs vår års- och hållbarhetsrapport 2023

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...