White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Med arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv. Vår vision för 2030 är att alla våra projekt är formstarka och klimatneutrala.

{{ animatedNumber }}

Hos oss jobbar över 700 stjärnor!

{{ animatedNumber }}

White grundades för 70 år sedan i Göteborg.

{{ animatedNumber }}

Av våra resor i Sverige sker 93% med tåg.

Läs mer om oss!

Aktuellt

Fler nyheter

Jobba hos oss!

Här finns inte en stjärna. Det finns över sjuhundra. Vi vill alltid jobba med kreativa, nytänkande och nyfikna människor. Personer som vill göra skillnad. Du som redan nu vill rita något som håller för en lång framtid. Vill du jobba hos oss?

Till våra lediga jobb

Våra tjänster

White är ett interdisciplinärt arkitektkontor som arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext. Vi arbetar tillsammans i nätverk inom ett flertal kompetensområden och erbjuder en bredd av specialister.

 • Bra arkitektur får människor att växa

  För oss handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. Med arkitekturens kraft leder vi omställningen till ett hållbart liv och vår vision; år 2030 är all vår arkitektur klimatpositiv.

  Våra tjänster inom området arkitektur omfattar bland mycket annat arkitektur inom områdena boende, hållbar stadsutveckling, lärandemiljöer, rum för arbetslust, kultur och fritid samt hälsofrämjande arkitektur.

 • Digitalisering för hållbara byggda miljöer

  Digitalisering och hållbarhet är hörnstenar i det paradigmskifte som ökar förändringstakten i våra samhällen. Detta skifte förändrar också bygg- och fastighetsbranschen i grunden. Vi hjälper organisationer, som förverkligar och förvaltar byggda miljöer, realisera hållbara resultat i projekt och affär genom digitalisering, design och data.

 • Tillsammans för en hållbar framtid

  White har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vår styrka är att vi har en helhetssyn på hela planerings- och byggprocessen och oavsett om det gäller miljö, klimat, sociala aspekter eller ekonomiska värderingar kan vi driva hållbarhet från vision, planering, program och projektering till byggskede och förvaltning.

 • Hållbara miljöer för människors välbefinnande

  För oss börjar allting med vem. Det är vår utgångspunkt när vi formger, riktar ljuset över mötet, samtalet eller ögonblicket. När vi skapar insidor som öppnar, väcker, ger kraft och lust att återvända till idag och imorgon.

 • Gröna levnadsutrymmen för rörelse och välmående

  Vi har ägnat årtionden åt landskapsarkitektur som får stora städer att vara människovänliga, små städer att vara attraktiva, bortglömda platser att bli upplysta, naturreservat att besökas. Vår ambition är att ge människor gröna levnadsutrymmen i förtätade områden, inspirera till rörelse och välmående, förmedla harmoni och få städer att utvecklas klimatvänligt.

 • Hållbara livsmiljöer som inspirerar och inkluderar

  Med ljuset som verktyg utvecklar vi hållbara livsmiljöer som inspirerar och inkluderar. Vår vision är att med växlande ljuskvaliteter över dygnet bidra till en arkitektur som berör och sätter livet i centrum. Ljus är en viktig aspekt för hälsa och välbefinnande, för trygghet och gemenskap, för klimatet och den biologiska mångfalden.

 • Hållbara lösningar, idag och i framtiden

  I takt med att utvecklingen av våra byggda miljöer blir alltmer komplex, krävs riktigt kompetent och vass projektledning. Att bygga är en process. Den startar med din vision. Genom att ställa rätt frågor definierar vi en gemensam målbild och skapar underlag för lösningar som är hållbara, både idag och i framtiden. Genom ett tydligt fokus på din affär skapar vi bättre förutsättningar för hållbar arkitektur av hög kvalitet med metoder som skapar engagemang och tillför trygghet i projekten.

 • Demokratiska, inkluderande miljöer

  Demokratisk stadsbyggnad handlar om att skapa inkluderande miljöer med få barriärer, och samtidigt bevara platsens unika karaktär. Med ett normkreativt öga kartlägger vi och tar avstamp i det som redan finns för bra stadsmiljöer hänger samman, är intressanta, trygga och funktionella. Miljöer som rymmer olikheter och mångfald, där stadsliv och stadsform stödjer varandra.

 • Re-think, Re-use, Transform!

  Transformation är så mycket mer än förändring av en form – det handlar om att utveckla istället för att ersätta, att ge befintliga strukturer och material ett nytt värde. Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står inför uppgiften att uppnå än mer med jordens allt knappare resurser. Vi behöver tänka om, se till värdeskapande platser och utveckla det vi har – Re-think, Re-use, Transform!

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...