Lumi i Uppsala

Lumi i Uppsala

När Livsmedelsverket flyttade ur sina skräddarsydda lokaler i 70-talskomplexet Hugin i centrala Uppsala var konsensus att det inte gick att anpassa för nya hyresgäster och behövde rivas. Men genom att tänka utanför ramarna kunde vi visa hur det gick att bygga om och spara stora delar av byggnaden vilket minskat kostnader, utsläpp och byggtid. Nu har huset som ingen trodde skulle gå att rädda fått ett nytt liv som Lumi – en modern kontorsbyggnad med en levande bottenvåning.

Vi vänder ut och in på byggnaden

Det fanns flera skäl till att de tidigare arkitekter som tittat på byggnaden dömt ut möjligheterna att anpassa byggnaden till fler hyresgäster och moderna krav. Den var inte flexibel, saknade kontakt med gatan och led av en fasad med små fönster och dålig isolering.

Vår lösning var att vända ut och in på byggnaden. Genom att knyta samman de tre huskropparna med en gemensam ljusgård och lägga entrén där kan vi lösa logistiken och få in upp till sex hyresgäster per plan. Samtidigt sänker vi golvet på flera ställen för att göra plats för butiker och kaféer i gatunivå. En ny fasad med stora fönster, bättre isolering och integrerade solceller skapar en energieffektiv byggnad med gott om dagsljus. Det gick också att lägga till tre nya våningar på höjden med den befintliga stommen och grundläggningen.

Kund: Vasakronan
Plats: Uppsala
Status: Pågående
Storlek/yta: cirka 22 000 BTA
Bild: Vasakronan/Walk the room

Lumi ett av Sveriges mest ambitiösa återbruksprojekt och förutom att cirka 80 procent av stommen samt hela grundläggningen sparas så återanvänds allt som är praktiskt genomförbart.

Återbruk i stor skala

Resultatet är Lumi – en helt ny byggnad där återbruk sänkt kostnaden, halverat utsläppen och kortat byggtiden jämfört med att riva och bygga nytt. Det är ett av Sveriges mest ambitiösa återbruksprojekt och förutom att cirka 80 procent av stommen samt hela grundläggningen sparas så återanvänds allt som är praktiskt genomförbart. Till exempel demonteras 105 ton gipsskivor som sätts upp igen i stället för att slängas och plåt från den gamla byggnadens tak bearbetas och flätas till dekorativa element på trappor och hisstorn. Även tegel, dörrar, skåp och glaspartier demonteras för att rekonditioneras och användas i den nya byggnaden. Fasaden kläs med skiffer, ett naturmaterial som har låg klimatpåverkan och åldras vackert.

Totalt skapas 19 000 kvadratmeter med kontor, labb, butiker och restauranger i södra Uppsala city. Genom att Lumi får nya ingångar och lokaler i gatunivå förvandlas det som tidigare var en barriär till ett tillskott som skapar liv och rörelse i området.

Tar BIM till en ny nivå

Våra digitala verktyg spelar en avgörande roll för att realisera de stora ambitionerna. Varje del av den befintliga byggnaden har inventerats och katalogiserats i en databas. Sedan har den nya byggnaden modellerats ned i minsta detalj. BIM-modellen är så detaljerad att den används som enda bygghandling och projektet är helt ritningslöst. Klimatberäkningsexperter gör kontinuerliga beräkningar baserade direkt på modellen. Totalt beräknas nu projektet ha ungefär hälften så stor klimatpåverkan som en modern träbyggnad. Dessutom undviker vi utsläppen från den rivning som hade krävts för att bygga nytt.

Kontakt & Team

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

+46 705 77 38 07

Anders Tväråna

Ansvarig arkitekt

Fotis Kapaniris

Uppdragsledare

Anna Röjdeby

Uppdragsledare

Aksel Alvarez Jurgueson

Niclas Andersson

Angeliki Baltoyianni

Hossam Elbrrashi

Thiago Ferreira

Jonas Hultgren

Anton Jakobsson

Robin Johannson

Sonjaly Juraszek

Fredric Kihlberg

Erik Lidén

Mikael Lorensson

Annika Lövemyr

Jakob Lundkvist

Jacob Melin

Jens Modin

Alexander Nero

Rickard Nygren

Tobias Olausson Sehlin

Alejandro Pacheco Diéguez

Malin Paulsson

Jenny Pettersson

Alison Petty

Isabel Villar

Ulrika Wallin

Tina Wikström

Moa Yombi

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...