Trä ligger oss varmt om hjärtat. Det är vårt enda storskaliga förnyelsebara och koldioxidneutrala byggmaterial. Dessutom är trä hälsofrämjande och bidrar till en sund miljö att bo eller arbeta i.

Ett hållbart alternativ som skapar unika möjligheter.

Vi har en ambitiös målsättning – 2030 ska all vår arkitektur vara klimatpositiv. För att klara det måste vi alltid använda det mest hållbara byggmaterialet som finns tillgängligt, och i de flesta fall är det trä. Förutom att vara hållbart ger trä också unika möjligheter att skapa formstark arkitektur som står sig över tid.

Vill du veta mer om hur vi kan gestalta ert nästa projekt i trä? Kontakta oss!

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

Uppsala

+46 18 18 38 57

Daniel Asp

Daniel Asp

Utvecklingsansvarig trä, arkitekt

Oslo

+47 476 281 68

Om man sammanställer alla fördelar med trä framstår det som det överlägset mest hållbara byggmaterialet – om träet kommer från hållbart skogsbruk.

Trä kombinerar soliditet med låg vikt och är ett material som skapar unika möjligheter. Trä är inte bara förnybart, utan det går också åt mindre energi vid produktion och transport jämfört med andra byggmaterial. I jämförelse sparar trä även energi när det används i byggnader. Om man sammanställer alla fördelar med trä framstår det som det överlägset mest hållbara byggmaterialet – förutsatt att det trä vi använder kommer från hållbart skogsbruk.

Deepdives

Trä – för en grön omställning

Utvecklingen för hållbart byggande går fort och intresset är stort. Med avstamp i Agenda 2030 och regeringens ”Politik för gestaltad livsmiljö” arbetar vi tillsammans med våra beställare för att utveckla koldioxidneutralitet i våra projekt.

Hållbart skogsbruk – en av vår tids viktigaste arkitekturfrågor

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigare näringsgrenar och en hörnsten i svensk ekonomi. Men är det hållbart att bygga storskaligt i trä, och hur påverkar den ökade efterfrågan våra skogar?

Stora mervärden med trä som materialval

Trä som byggnadsmaterial har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Dels av klimatmässiga skäl, dels för estetiken, men också för att trä visar sig ha positiva effekter på vår hälsa.

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...