House of Choice vinner Solna stads miljöpris 2022

Världens mest solcellstäta hotell, House of Choice i Arenastaden, tilldelas Solna stads miljöpris 2022. Med hjälp av solceller, passivhusteknik och geoenergi är byggnaden Skandinaviens första nollenergihotell.

Tillsammans med Fabege och Nordic Choice Hotels har White Arkitekter skapat House of Choice – framtidens hotellbyggnad som tack vare byggnadsintegrerade solceller, passivhusteknik och geoenergi producerar all energi, värme och kyla som byggnaden behöver.

Den södervända fasaden och taket har klätts av mer än 2 500 kvadratmeter solceller, vilket täcker byggnadens årsförbrukning av el. Solceller läggs ofta uppe på tak, utan tanke på utseende. På House of Choice bidrar de i stället till takets utformning och på fasaden sitter de inbyggda i glaspaneler olika i färg och form. Genom att integrera solcellerna i gestaltningen bidrar fasaden med höga estetiska värden till omgivningen, samspelar med övrig bebyggelse i Arenastaden och upplevs varierad beroende på väder, hur ljuset reflekteras och vilken tidpunkt på dygnet det är.

Uppmärksammar betydelsefulla insatser
Miljöpriset i Solna har delats ut sedan 2006 till personer, företag, organisationer, föreningar eller grupper som är lokaliserade eller verksamma i Solna, och som har gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Det innefattar exempelvis arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, naturvård, opinionsbildning eller arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning.

Det är väldigt roligt att det här projektet fortsätter att väcka uppmärksamhet, speciellt när EU nu inför nya direktiv kring byggnaders energiprestanda. House of Choice är ett bra exempel på hur vi kan arbeta med självförsörjning av energi, vilket också kommer bli en allt viktigare del i hur vi gestaltar våra byggnader.
Raimo Joss, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

House of Choice består av tre delar; ett hotell med 336 rum, en kontorsdel där Nordic Choice Hotels har sitt svenska huvudkontor, samt 88 long-staylägenheter. Hotellet rymmer även restaurang- och konferensytor och lobby.

Projektet har tidigare utsetts till Årets BREEAM-byggnad 2021, fått ett hedersomnämnande i Solenergipriset 2022 och varit finalist i Årets Bygge 2021.

Juryns motivering

”Årets pristagare har tillsammans skapat Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad. Hotell, kontor och longstay-lägenheter samlas i fastigheten som tack vare solceller, passivhusteknik och geoenergi är Skandinaviens första nollenergihotell. Med sina 2400 kvadratmeter solceller är det världens mest solcellstäta hotell, där solenergin täcker hela årsförbrukningen av el. Dessutom används energin smart inne i fastigheten, där värme från en del av verksamheten kan fördelas till resten av byggnaden. Genom att bygga smart och innovativt har vinnarna visat vägen för klimatsmart och hållbart byggande, utan att tumma på bekvämligheten. Det är inte bara en stor insats för klimatet utan också ett föredöme och en viktig inspiration för alla andra aktörer som ska bygga miljömedvetet och nytänkande för framtiden.”

Kontakt

Raimo Joss

Raimo Joss

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 59

Dela gärna!