Vd Alexandra Hagen om året som gått

Nu släpper vi vår års- och hållbarhetsrapport 2020. Och i samband med det har vår vd sammanfattat det gångna året som kantats av både utmaningar och möjligheter i spåren av pandemin samt att vi antagit den tuffa utmaningen att alla projekt ska vara klimatpositiva till 2030.

2020 startade med att White antog sin tuffaste utmaning någonsin. Att alla projekt ska vara klimatpositiva från 2030 och framåt. För att realisera denna vision har vi lanserat en Färdplan för en klimatpositiv framtid och ett nytt Program för forskning och utveckling. Detta samtidigt som vi ställt om till en digital arbetsmiljö och expanderat internationellt. Vi har också utvecklat ett innovationssystem och levererat två nya innovationer till marknaden. Under året har flera av våra projekt prisats nationellt och internationellt. Vi har vunnit tävlingar i Sverige, Norge och Tyskland.

 

Tack vare vårt digitala kontor och medarbetarnas positiva inställning ställde vi snabbt om till att arbeta på distans i en aldrig tidigare skådad omfattning. Samarbetet mellan kontoren i olika städer och länder har ökat. Allt med fokus på att skapa värdehöjande arkitektur för våra kunder och för samhället i stort. Tack till alla som gjort det möjligt!

 

Våra geografiska marknader har utvecklats olika under pandemiåret 2020. Stockholm, Göteborg och Halmstad bromsade in, samtidigt ökade efterfrågan på flera mindre kontor och internationellt. Vi har varit framgångsrika i tävlingar i Norge och Tyskland. London har vuxit starkt under 2020 och i Tyskland har vi anställt nya kollegor.

 

Flera av våra projekt har under året belönats med prestigefyllda priser bland annat RIBA Housing Design Awards, Design S, Årets Bygge och Världens bästa BIM projekt 2021. Många av våra projekt är stora och komplexa och involverar många parter. Vi tackar våra kunder för det förtroende ni återkommande visar oss.

 

Vi belönas återkommande för vår förmåga att förena formgivning och hållbarhet. Samhällets omställning leder till en ökad efterfrågan på hållbar arkitektur, design och samhällsbyggnad som ger vår internationella expansion mer luft under vingarna. Vårt innovationsarbete i skärningspunkten mellan formgivning, byggteknik, hållbarhet och digitalisering driver utveckling i branschen. Under 2020 har vi introducerat två nya innovationer varav den ena ReCapture, en tjänst för återbruk av byggmaterial, redan gör nytta i konkreta projekt.

 

2021 ser vi fram emot att fortsatt skapa byggnader och platser som bidrar till människors livskvalitet, tillsammans med medarbetare, kunder, samarbetspartners, akademi och andra samhällsaktörer. Med arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv!

 

//Alexandra Hagen

 

Klicka här för att komma till vår års- och hållbarhetsrapport 2020.

Dela gärna!