Sommarlov och tidiga tecken på förändring på marknaden?

Den 6:e juni invigde Stockholms Stad Vattentorget, en del av Slussenprojektet. Stockholmarna har fått ett vardagsrum mitt i staden som uppskattades av många redan på öppningsdagen. Några veckor tidigare höll Region Skåne öppet hus i en av de två vårdbyggnaderna, som tillsammans utgör totalt 110 000 kvadratmeter, och som ingår i Nya Sjukhuset Malmö.

I mars tilldelades Hemlingborg i Gävle pris vid Årets Bygge i kategorin Samhällsfastigheter. Projektet är byggt med trästomme och innehåller en kombination av verksamheter förskola, skola, idrottshall samt vård- och omsorgsboende. KTH:s huvudbyggnad tilldelades Guldstolen för årets inredning av Sveriges Arkitekter vid årets arkitekturgala. Vi är stolta över dessa fina projekt som bidrar till att förbättra vardagen för många. De är resultatet av goda samarbeten och offentliga aktörer som agerat draglok i en marknad som påverkats negativt av inflation och höga räntor.

Men nu funderar vi över om vi börjar se tidiga tecken på en förändring på marknaden. I orderingången sedan årsskiftet ser vi hur kommersiella projekt ökar i faktiska tal jämfört med samma period föregående år. Det finns ett stort behov av att öka attraktiviteten, effektiviteten och hållbarheten i det befintliga beståndet men också i nybyggnadsprojekt. I Uppsala pågår Vasakronans kontorsprojekt Lumi. Projektet är vårt hittills mest ambitiösa återbruksprojekt. Det går att vara nyskapande med gamla material och återbruksstrategin har många fördelar för fastighetsägaren.

Hur kan vi åstadkomma mer med mindre resurser? Hur säkrar vi skönhet, hållbarhet och livskvalitet i våra städer med minskade medel?
Alexandra Hagen, VD White Arkitekter

Planering och projektering av bostadsprojekt i Sverige visar också en svagt ökande trend i orderingången under våren, om än från historiskt låga nivåer. Att få en fungerande bostadsförsörjning är avgörande för människors livskvalitet. Det är också avgörande för konkurrenskraft och attraktivitet att tillväxtregioner kan säkra bostäder till den arbetskraft som behövs. Vad kan vi lära oss länder emellan? Medan bostadsbyggandet halverats i Sverige har vi tillsammans med Wilmott Dixon och Be First levererat 800 bostäder i Barking and Dagenham, London, England. Projektet rymmer blandade upplåtelseformer både ägarlägenheter och ”affordable housing”. Projektet är ett exempel på att det går att leverera kvalitet och samtidigt klara rimliga hyresnivåer. Gascoigne East Fas 2 tilldelades nyligen en Pineapple Award som ”Place of the Year”. Vi arbetar nu med att färdigställa ett omsorgsboende i privat regi Haus Hynsperg i Liederbach, Tyskland, projektet byggs i trä.

Hur kan vi åstadkomma mer med mindre resurser? Hur säkrar vi skönhet, hållbarhet och livskvalitet i våra städer med minskade medel? Det är viktiga frågor både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Innan sommarlovet och semestern gör sitt intåg är detta frågor som vi gärna talar mer om i Almedalen.

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

 

Aktuellt & fördjupning

Världsunika Vattentorget vid nya Slussen är invigt

På nationaldagen den 6 juni nåddes en ny milstolpe vid Slussen då Vattentorget öppnade – en ny levande mötesplats belägen på vattnet mellan Gamla stan och Södermalm. Torget är strategiskt beläget ovanpå utloppet mellan Mälaren och Saltsjön och omger Victoriaslussens tre kanaler. Här har vi på uppdrag av Stockholm stad skapat en levande vistelseplats med generösa gång- och cykelstråk och många sittplatser. Det bilfria torget utgör en viktig lösning för ett av innerstadens mest trafikerade områden.

Läs mer om Vattentorget, Slussen

Inflyttning på Nya sjukhusområdet i Malmö

Efter flera års byggarbete har Region Skånes modernisering av sjukhusområdet i Malmö nått en viktig milstolpe. Byggstarten gick av stapeln 2018. Nu står den norra delen av den nya vårdbyggnaden färdig och patienterna har flyttat in. Byggnaden innehåller bland annat vårdavdelningar, mottagningar, operation och intensivvård.

Läs mer om NSM

Träffa oss i Almedalen

Det finns ett behov av att nyttja det redan byggda mer effektivt, att bygga mer resurssmart, minska material – konsumtionen och öka energieffektiviteten för att kunna utveckla samhällen som stärker livskvalitet och där människor har råd att bo. Vår mission att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv är mer relevant än någonsin. Vi är på plats i Visby för att delta i flera seminarier och panelsamtal. Kom gärna och prata med oss!

Läs mer om vår medverkan i Almedalen

Dela gärna!