Nu invigs världsunika Vattentorget i nya Slussen

Idag nås en ny milstolpe i Slussen, då Vattentorget öppnar – en ny levande mötesplats belägen på vattnet mellan Gamla stan och Södermalm. Det firas med en festlig invigning med musikuppträdanden, foodtrucks, panelsamtal och aktiviteter för stora som små. Evenemanget drar i gång kl. 11.00 och självklart är vi på plats.

Vattentorget utgör hjärtat i nya Slussen. Det är strategiskt beläget ovanpå utloppet mellan Mälaren och Saltsjön och omger Victoriaslussens tre kanaler. Här har vi på uppdrag av Stockholm stad skapat en levande vistelseplats med generösa gång- och cykelstråk och många sittplatser. Det bilfria torget utgör en viktig lösning för ett av innerstadens mest trafikerade områden.

Vi är så glada och stolta över att äntligen få visa upp resultatet för stockholmarna Vattentorget ger besökarna möjlighet att uppleva staden från en helt ny vinkel och njuta av vattnet, stadspulsen och Stockholms silhuett från första parkett.
Projektteamet på White

Vattentorget är en unik mötesplats som förenar vattenregleringsinfrastruktur med högkvalitativa offentliga ytor. Det gör att torget inte bara är en plats för teknisk briljans, utan också en plats för social interaktion, konst och kultur med utrymme för offentliga konstverk och tillfälliga installationer, bland annat glaskonstverk och ett kuriosakabinett med arkeologiska fynd från Slussen skapat av konstnären Ebba Matz. Under Slussbron finns även två nya lokaler som kommer att bidra till liv och rörelse även kvälls-och nattetid, vilket stärker torgets som vistelseplats.

Vattentorget är ett gott exempel på hur man kan skapa stora mervärden genom att integrera infrastruktur med arkitektonisk kvalitet. Materialpaletten knyter an väl till platsens historia med dess robusta kajer samtidigt som den bidrar med ett modernt uttryck. Vi hoppas att stockholmarna kommer att ha stor glädje och användning för platsen vi skapat.
Projektteamet på White

Whites projektteam kommer att vara på plats i tältet vid Norra Slusstrappan under hela invigningen för att svara på frågor från besökare. Vi kommer även att delta i ett panelsamtal tillsammans med Stockholm stad, Atrium Ljungberg och Nobel Center som alla varit delaktiga i projektet. Kom och träffa oss och var först med att upptäcka Stockholms nya träffpunkt!

 

Kontakt

Paula Mackenzie

Paula Mackenzie

Landskapsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

Stockholm

+46 8 587 121 08

Gustav Jarlöv

Gustav Jarlöv

Landskapsarkitekt

Uppsala

+46 18 18 38 16

Jack Johnson

Jack Johnson

Landskapsarkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 36

Dela gärna!