White i Almedalen 2024

Den 24 juni öppnar Almedalen 2024 och vi är på plats i Visby för att delta i flera seminarier och panelsamtal. Kom gärna och prata med oss!

Det finns ett behov av att nyttja det redan byggda mer effektivt, att bygga mer resurssmart, minska material – konsumtionen och öka energieffektiviteten för att kunna utveckla samhällen som stärker livskvalitet och där människor har råd att bo. Vår mission att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv är mer relevant än någonsin.

Jacob Sahlqvist, Anna Graaf, Rickard Nygren, Niklas Singstedt, Alexandra Hagen, Jimmie Ahlgren, Oskar Norelius, Martin Ehn Hillberg, Lise-Lott Larsson Kolessar, Anders Tväråna med flera är på plats. Kom gärna och prata med oss!

Program: Tisdag den 25 juni

Sanningen om Göteborg – stadsutvecklingen i Sveriges andra stad under lupp
Varför går det så bra för Göteborg – eller gör det inte det? Hur utvecklas egentligen Sveriges andra stad och vad kan vi lära oss av det som händer på ”framsidan”?

Tid: 12:00–12:45
Arrangör: A Beautiful Soup
Plats: Klockgränd 4, ”Arena Stadsutvecklingsdagarna”
Medverkande från White: Jacob Sahlqvist

Läs mer här

Återbruk och hållbarhet i fastighetssektorn

Hur ska fastighetssektorn bidra till regeringens mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland?

Tid: 14:00–15:00
Arrangör: Fabege
Plats: Rostockergränd 3, ”Rostockergränd 3”
Medverkande från White: Anna Graaf

Läs mer här

Energiprestandadirektivet och byggnader med kulturvärden – hur kan vi både spara och bevara?

Det nya förslaget till EPBD höjer trycket för energirenoveringar. Nu ska EPBD implementeras i Sverige. Hur ska vi i policies och praktik hantera avvägningen mellan energi-och klimatmålen å ena sidan och bevarandemålen å andra sidan? Undantag, differentierade mål eller kunskap och know how?

Tid: 13:00–14:00
Arrangör: Uppsala universitet
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B24, Campus Gotland”
Medverkande från White: Rickard Nygren

Läs mer här

Program: Onsdag den 26 juni

Cirkulärt byggande – myt eller möjlighet?

Intresset för cirkularitet i byggsektorn har ökat snabbt de senaste åren, men vilka perspektiv saknas och på vad behöver hända framåt? Var behövs mer samverkan i värdekedjan, och vilka styrmedel och incitament behövs för att driva på utvecklingen, nationellt och på EU-nivå?

Tid: 08:00–08:45
Arrangör: Återvinningsindustrierna
Plats: S:t Hansgatan 21, ”Konstmuseum”
Medverkande från White: Anna Graaf

Läs mer här

Program: Torsdag den 27 juni

Inkluderande och mångfunktionella omklädningsrum för idrott och friluftsliv

Omklädningsrum har i många år varit omdebatterat inom idrotts-, fritids- och skolområdet. Nyttjandet sjunker och berättelser om otrygghet lyfts. Men rummet kan också vara en samlingsplats, en plats för spontana möten, erfarenhetsåterföring, gemenskap och reflektion. Men hur?

Tid: 09:30–10:30
Arrangör: Center för idrotts- och friluftsanläggningar
Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio
Medverkande från White: Niklas Singstedt

Läs mer här

Sju regioners prioriteringar för ett starkare transportsystem – vad behövs från staten?

Hur ser prioriteringarna ut för framtidens infrastruktur, vad behövs från staten och vad bidrar kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen med för en bättre kollektivtrafik, mer effektiva godstransporter samt stärkt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft?

Tid: 10:00–10:45
Ämne: Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Mälardalsrådet
Plats: Donnersgatan 6, ”Hansaplatsen”
Medverkande från White: Alexandra Hagen

Läs mer här

Dela gärna!