Bo Hofsten på White är utsedd till ny slottsarkitekt för Stockholms slott

Uppdraget är personligt och Bo ska vara rådgivare i alla frågor som rör underhåll och utveckling av den mycket kulturhistoriskt värdefulla miljön. Att utses till slottsarkitekt är ett hedersuppdrag som innebär ett mycket stort ansvar för slottsbyggnaderna och dess miljöer. Uppdraget är på tre år med möjlighet till förlängning i sex år.

Stockholms slott är statschefens residens, statligt byggnadsminne och ett av Sveriges viktigaste besöksmål.  Slottet ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) som ansvarar för att säkerställa underhåll och utveckling av byggnader och verksamheter. Till sin hjälp har SFV förutom den nyligen utsedde slottsarkitekten ytterligare en slottsarkitekt som enbart ansvarar för den nu pågående fasadrestaureringen.

 

Arbetsgruppen från White består förutom Bo Hofsten av restaureringsarkitekt Ulrika Romare, byggnadsantikvarie Jan Perotti, inredningsarkitekt Olle Gustafsson och miljöexperten Rikard Nygren.

 

Bo Hofsten har arbetat som restaureringsarkitekt sedan 1980-talet. De senaste åren med ett antal husarkitektuppdrag för Statens fastighetsverk såsom Kungliga Operan, Nationalmuseum och utrikes fastigheter med pågående uppdrag avseende bl.a. de svenska ambassaderna i Oslo och Helsingfors.

Kontakt

Bo Hofsten

Bo Hofsten

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 14

Dela gärna!