Sharing is caring

Sharing is caring

Sharing is caring – lokalutformning för framgångsrik delning.
Med en stark verksamhetsidé och en genomtänkt utformning finns mycket att vinna med delade lokaler.

Sharing is caring!

När flera verksamheter delar lokaler blir det möjligt att se varandra och utbyta kunskap. Det kan vara både viktigt, roligt och inspirerande. Delning kan också spara resurser i form av ytor och personal. Men hur får man det att fungera rent praktiskt och hur påverkar delningen lokalernas utformning?

Låt oss visa er hur vi tillsammans kan gå till väga!

Tillsammans formulerar vi en stark verksamhetsidé och en robust och värdeskapande verksamhetsbeskrivning. Vi dimensionerar lokalerna och upprättar ett praktiskt fungerande lokalprogram som stödjer verksamheten och främjar möten.

Vi utformar lokalerna och ser till att de initiala idéerna lever vidare igenom projektering och byggnation. Vi följer upp att de färdigställda lokalerna fungerar som det var tänkt och ger råd för fortsatt utveckling.

Värden för er!

Sharing is caring;

+ ökar den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom lokalutformning anpassad för delning

+ ger er mer för mindre – att dela lokaler är roligare, resurseffektivare, mer ekonomiskt och ger totalt sett ett större utbud av lokaler

+ visar tydligt vilka vinster och besparingar som kan åstadkommas genom lokaldelning

+ ger er tillgång till Whites kompetens och långa erfarenhet av att åstadkomma praktiskt fungerande och trygga lösningar för lokaldelning

+ följer projektet hela vägen från formulering av en stark verksamhetsidé, till färdigställande, utvärdering och fortsatt utveckling

Vill du läsa mer?

”Optimering av lokaler kommer bli en allt viktigare arkitektuppgift”

I takt med att pandemin har förändrat vårt sätt att leva, umgås och arbeta har efterfrågan ökat på lokaler som är bättre anpassade efter hur de egentligen används. Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White utvecklar. Läs mer

Deepdive: Sara Kulturhus – delade ytor som enar

Vad händer om en verksamhet får mindre ytor än de behöver när de ska flytta? Teatern, stadsbiblioteket, konsthallen och museet som huserar innanför Sara Kulturhus träväggar vet. Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Klara Frosterud

Klara Frosterud

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 07

Dela gärna!