Så sparade vi ett helt våningsplan med Square Meter

Genom att mäta hur våra lokaler faktiskt används och anpassa dem efter våra reella behov har vi kunnat göra oss av med ett helt våningsplan. Samtidigt har vi fått en bättre och mer levande arbetsplats anpassad för nya arbetssätt – utan att behöva flytta.

Precis som så många andra verksamheter har vi sedan pandemin funderat på hur vi ska optimera och anpassa våra lokaler på bästa sätt till den hybrida verkligheten. Hyran för en kontorslokal i A-läge i Stockholm kostar cirka 7 160 kronor och uppåt i månaden – per kvadratmeter*. Utöver det tillkommer driften. Om användningsgraden i en lokal är låg eller till och med obefintlig är det enormt mycket pengar som går till spillo. Dessutom riskerar arbetsplatsen att upplevas som ödslig och oinspirerande.

På vårt eget Stockholmskontor Katsan har vi använt oss av vår lokaloptimeringstjänst Square Meter för att komma till bukt med just detta. Vi började med att sätta upp sensorer för att mäta flöden och användningsgrad, först på en övergripande nivå och sedan på en mer detaljerad rumsnivå. Efter varje mätning analyseras och tolkas all data och information av erfarna arkitekter som i sin tur tar fram konkreta förslag på lösningar – skräddarsydda för verksamheten.

Tack vare den adekvata mätningen och arkitekternas analyser kunde vi bland annat se att majoriteten av medarbetarna tillbringade hälften av sin tid på kontoret i mötesrum. Denna insikt ledde till att vi minskade ner antalet kontorsplatser och skapade fler mindre mötesrum. Med stöd i data och evidens är det enklare att fatta välgrundade beslut och vidta rätt åtgärder.
Martin Ehn Hillberg, kontorschef på Whites Stockholmskontor och beställare av tjänsten

Foto: Anders Bobert

Square Meter handlar om betydligt mer än ren yteffektivisering. Arkitekternas kompetens och holistiska förståelse för moderna arbetsmiljöer har gjort att de även tagit sig an aspekter såsom förstärkt ljud i öppna utrymmen, möblering, behovsstyrd belysning och ventilation samt digitala verktyg. Ett app-baserat rumsbokningssystem med incheckning säkerställer exempelvis att mötesrummen utnyttjas effektivt.

De förändringar vi genomförde gjorde det möjligt för oss att ta bort ett helt våningsplan som i sin tur lett till väsentliga besparingar i både tid, pengar och resurser. Att optimera sina befintliga lokaler är oftast mer lönsamt än att flytta. Square Meter har hjälpt oss att hitta en lösning som är ekonomiskt hållbar, ekologiskt ansvarsfull och inte minst socialt berikande.
Martin Ehn Hillberg

Foto: Camilla Svensk

Något som också underlättar anpassningar är den ursprungliga arkitekturen av vårt kontor, Katsan. Byggnaden, som vi själva gestaltat, uppfördes för 20 år sedan som ett projekt initierat och drivet i egen regi. Den gestaltades med en generell och flexibel struktur för att underlätta och tillåta förändringar och anpassningar över tid, vilket gör byggnaden långsiktigt hållbar i mycket hög grad.

Här kan du läsa mer om Square Meter och hur vi kan hjälpa dig att optimera dina lokaler.

 

Kontaktpersoner

Helena Polgård Nygren

Helena Polgård Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 80

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 25 62

Dela gärna!