Re:locate

Re:locate

Re:locate – er vägledare i det nya arbetslandskapet.
Uppluckringen av det traditionella kontorets gränser öppnar för hybridlösningar där medarbetarna rör sig mellan många olika noder. Vi hjälper er med navigationen.

Hur håller vi ihop vår verksamhet och hur bygger vi vår framtida kultur i det nya arbetslandskapet? Vilka arbetsformer passar oss bäst? Traditionellt kontor, renodlat hemarbete, kontor med delat med någon annan, co-working eller lokala hubbar?

Re:locate tar reda på hur ett arbetslandskap anpassat till er verksamhet och kultur kan vara utformat. Tillsammans undersöker vi hybridarbetet utifrån er situation och era behov, för att komma fram till ett optimerat förslag.

Värden för er!

Re:locate;

+ ger er insikt om organisationens och medarbetarnas faktiska behov bortom det traditionella kontoret

+ föreslår en optimerad hybridlösning för din verksamhet, som stöd för er framtida kultur

+ föreslår både form för den framtida arbetsplatsen/arbetsplatserna och optimala lägen utifrån var medarbetarna bor och var era samarbetspartners finns – allt med avstamp i identifierade behov och ekonomiska ramar

+ säkerställer att arbetsgivaransvaret för medarbetarnas arbetsmiljö kan uppfyllas

+ ger dig oberoende rådgivning. Samtidigt får du tillgång till Whites stora nätverk av fastighetsägare, co workingaktörer och organisationer med intresse för lokaldelning

+ kan kombineras med Whites andra tjänster inom lokaloptimering t.ex. Re:work och Square Meter

Vill du läsa mer?

"Optimering av lokaler kommer bli en allt viktigare arkitektuppgift”

I takt med att pandemin har förändrat vårt sätt att leva, umgås och arbeta har efterfrågan ökat på lokaler som är bättre anpassade efter hur de egentligen används. Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White utvecklar. Läs mer

Öka hållbarheten genom att optimera era lokaler

Våra lokaloptimeringstjänster säkerställer att era lokaler kan nyttjas optimalt och möter de behov som finns – en möjlighet för er att skapa attraktiva mötesplatser, öka lönsamheten och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Läs mer

Dela gärna!