White medarrangör av konferensen Advances in Architectural Geometry

Advances in Architectural Geometry är en årlig konferens i gränslandet mellan arkitektur, ingenjörskonst och matematik. Jonas Runberger, ansvarig för Whites utvecklingsnätverk Dsearch som är inriktat på computational design, berättar mer om konferensen och ett mycket spännande fält inom arkitekturen.

Konferensen Advances in Architectural Geometry fokuserar på hur arkitektur och byggande kan stärkas genom sammanförandet av geometri, matematik och digitalisering. Här används vanligtvis begreppet computational design, vilket innebär att datorns beräkningsförmåga utnyttjas maximalt inom designprocessen – på ett sätt där arkitekten och ingenjören kan utveckla metoder som är anpassade till olika situationer – för att lösa geometriska problem, simulera konstruktioner, ljus eller vind, eller för att rationellt kunna producera byggnader som ligger utanför det vanliga.

 

– Ytterst kan man påstå att konferensen syftar till att söka den allra högsta potentialen av digitaliseringen inom arkitektur och byggande, på ett sätt där kompetenser inom dessa olika områden kan samverka, säger Jonas Runberger.­­

 

Advances in Architectural Geometry sammanför kompetenser inom dessa områden från hela världen, och erbjuder workshops för gemensamt lärande, men också presentationer från framkanten inom forskning och praktik. Jonas Runberger, som utöver sin tjänst på White är konstnärlig professor i digital design på Chalmers, är ansvarig för de workshops som genomförs på konferensen. Chalmers Tekniska Högskola, som är årets värdar för AAG-konferensen, bedriver forskning i fältet computational design genom två forskargrupper som kombinerar arkitektur och konstruktion.

Magelungens parkbro. I arbetet baserades den digitala designmodellen på information om platsens förutsättningar framtagen genom 3d-scanning. Genom computational design kunde brons läge på detta sätt anpassas till ett antal känsliga träd, samtidigt som brons utformning kunde studeras i detalj med utgångspunkt från limträts förutsättningar, och tillgänglighet genom kontroll av lutningen kunde garanteras. Projektet är i tidigt planeringsskede, och är en del av en större utveckling av bostäder i området.

Kan du förklara hur White idag jobbar med computational design?

– White har i över åtta år arbetat med computational design som metod, bland annat genom utvecklingsnätverket Dsearch . Metodiken stärker våra uppdrag inom alla områden, från inredning till stadsplanering, och gör det möjligt för oss att hantera allt mer komplexa förutsättningar och processer. Vi har på detta sätt kunnat säkra kvaliteten för avancerade fasadlösningar, som på Tele2 Arena, vi har tagit fram unika urbana miljöer där varje element är unikt och skapar sociala sammanhang, och vi ser nya sätt att bearbeta material såsom trä, där konstruktionen blir optimerad och lösningarna särskilt uttrycksfulla. Vi har vunnit priser, exempelvis för Humanistiska teatern, men framförallt bidrar det till vår möjlighet att skapa innovativ, välutformad och välfungerande arkitektur för människor.

Konferensen blir en internationell plattform för möten och inspiration, men också en vetenskaplig granskning av hur fältet computational design utvecklas och förs in i praktiken.
Jonas Runberger, White Arkitekter.

Varför är White medarrangörer?

– White har en tradition av nära samverkan med forskning, och idag blir detta en alltmer viktig fråga. Vi behöver ständigt vidareutveckla vår kompetens, och vi kan aktivt bidra till ämnesutvecklingen inom många områden. I praktiken sätts teorierna på prov, samtidigt som vi får en möjlighet till reflektion. Computational design är en viktig aspekt och den pågående digitaliseringen, och är starkt kopplat till vår dagliga verksamhet, att skapa arkitektur och miljöer. Flera av våra medarbetare är redan också engagerade i forskning, men genom denna konferens bidrar vi till att skapa en lokal plattform för utbyte av idéer – detta gynnar inte bara vår verksamhet, utan även branschen och samhället i stort.

Humanistiska teatern, Uppsala. Arbetet med fasaden baserades på produktionsteknikens förutsättningar – de stansade aluminiumplåtarna, för överföringen av konstnären Ann Lislegaards verk till byggnadens komplexa form. Genom computational design skapades en digital modell som medgav flera iterationer för bedömning, och slutligen framtagning av produktionsunderlag. Samarbete med Statens Konstråd.

Vad hoppas du personligen få ut av föreläsningarna och seminarier?

– Som medarrangör till konferensen ser jag fram emot att ta del av den senaste forskningen, men workshopdelen ger även möjlighet till aktivt lärande och nätverkande med individer med brinnande intresse och hög kompetens. Konferensen blir en internationell plattform för möten och inspiration, men också en vetenskaplig granskning av hur fältet computational design utvecklas och förs in i praktiken. I dagens fokus på digitalisering krävs även detta kritiska förhållningssätt, och kontakten mellan forskning och näringsliv blir allt viktigare

 

Advances in Architectural Geometry

Pågår 22-25 september på Chalmers i Göteborg.

Läs mer om konferensen och dess innehåll här.

Dela gärna!