Två White-projekt nominerade till Vårdbyggnadspriset 2021

Värnamo sjukhus och O-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är båda nominerade till Vårdbyggnadspriset 2021 och tävlar i kategorin större vårdbyggnadsprojekt. Priset delas ut av Forum Vårdbyggnad och uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer.

Vårdmiljöer är komplexa då de inrymmer avancerade teknik- och patientflöden samtidigt som de ska vara hållbara, innovativa och mänskliga med patienter, personal och anhöriga i fokus. Ett stort antal kompetenser ska ha förutsättningar att samverka för att ge bästa möjliga vård, där arkitekturen ska bidra till att uppfylla de krav som ställs inom såväl projekt som omgivande stadsmiljö. Vården genomgår dessutom ständigt stora förändringar, vilket kräver flexibilitet inför framtida utmaningar.

Kunskapsbygget inom vårdarkitektur har pågått på White Arkitekter i flera decennier. Genom att kombinera forskningens evidens med erfarenhet vägleds vi i våra designval för att hitta de bästa lösningarna. Whites kompetens är även efterfrågad på den internationella marknaden med projekt i Storbritannien som Moorfields Ögonsjukhus och det nya världsledande barnsjukhuset Cambridge Children’s Hospital.

Vi känner dubbel lycka och stolthet över att både O-huset och Värnamo sjukhus har nominerats till Vårdbyggnadspriset 2021. Nomineringarna är ett kvitto på hur samarbeten bygger kunskap som driver utveckling i framkant. Det är två fantastiska projekt som fångar essensen av hälsans arkitektur.
Charlotte Ruben, arkitekt och marknadsansvarig för Vård & Hälsa på White

O-huset

Med O-huset har Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fått 29 000 kvadratmeter nya och moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar, åtta interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i ett attraktivt söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk avdelning. Projektet omfattar också 8 000 kvadratmeter ombyggnad av befintligt sjukhus för prepostop.

Under den dramatiska covid-våren 2020 prövades O-husets flexibilitet i skarpt läge, trots att lokalerna inte var helt i bruk ännu. När behovet av intensivvårdsplatser ökade i rask takt byggdes de 23 operationssalarna om till 64 IVA-platser på bara tio dagar. Inbyggda kvaliteter som dagsljus och utblickar i en trygg och attraktiv miljö utgjorde ett starkt stöd för de påfrestningar som både personal och patienter upplevde. Omdaningen av parken med möjlighet till rekreation och träning har också inneburit ett stort tillskott som motverkar stress och främjar hälsa, inte minst viktigt inom vårdens arkitektur.

– O-huset har tagit fasta på de interiöra sambanden som det befintliga sjukhuset har och den nya vågformade mjuka betongfasaden är en utvecklig av platsens arkitektur. Vikten av dagsljus har prioriterats med stora glaspartier med utsikt över tallarna och den omgivande parken. Interiörerna har utvecklats med ett kulörkoncept som underlättar orienterbarhet, säger Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White.

Omsorg kring detaljer i samspel med konsten samt ljussättning och god akustik har varit viktiga verktyg för att skapa en behaglig atmosfär i den högspecialiserade vårdmiljö som O-huset representerar.
Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt

Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus blev tidigare ”Highly commended” vid European Healthcare Design Awards 2020 och är nu nominerat till Vårdbyggnadspriset 2021.

Med den nya operations- och intensivvårdskliniken har Värnamo sjukhus fått nya lokaler som integreras i sjukhusstrukturen från 1970-talet med kringbyggda gröna gårdar och där arkitekturen är en självklar del i läkeprocessen. Med god orienterbarhet, vackra gröna utblickar och rikligt med dagsljus har White skapat en miljö som underlättar såväl patientens tillfrisknande som personalens tuffa arbete. Exteriören är inspirerad av de befintliga byggnaderna med solida tegelvolymer med vertikala och horisontella slitsar fyllda med glas och aluminium.

Värnamo sjukhus formstarka 70-talsarkitektur har inspirerat oss i skapandet av den nya operations- och IVA-kliniken. Vi är stolta och glada över att ha utvecklat en välkomnande god vårdmiljö och en välfungerande arbetsmiljö i nära och gott samarbete med verksamheten.
Anders Medin, ansvarig arkitekt

Operationssalarna är placerade i fasad och personalrummet vid en innergård med uteplats. För patienter på en intensivvårdsavdelning är det extra viktigt med en lugn och stilla miljö som stödjer tillfrisknandet, vilket också genomsyras i rummens utformning. Patientrummen ligger avskilt i markplan med generösa fönster och uteplatser direkt i anslutning.

Vinnarna i respektive kategori kommer att presenteras på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 18 november i Malmö.

Dela gärna!