Ledplastik­­centrum, Bromma sjukhus

Ledplastik­­centrum, Bromma sjukhus

Med invigningen av nya Ledplastikcentrum utvecklas Bromma sjukhus med en toppmodern operationsmiljö för höft- och knäledsplastiker. Den nya verksamheten speglar visionen om ett vitaliserat hus för vård och omsorg som skapar mervärden för såväl stadsmiljön som människa.

Projektet är ett fint exempel på hur en tekniskt uttjänt byggnad kan återbrukas och utvecklas med nybyggnadskvalitet, trots tuffa förutsättningar i den gamla stommen från 1971. Det nya och mer humanistiska perspektivet synliggörs genom välstuderade funktionella och tekniska lösningar i kombination med omsorgsfulla detaljer, konst och ett avstämt kulör- och inredningskoncept.

Tillsammans med dagsljus, utblickar och omsorg kring akustik och belysning har en avstressande miljö skapats till gagn för såväl besökare som personal.

Kund: Vectura
Entreprenör: Skanska
Hyresgäst: Ledplastikcentrum
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 2022
Area: LOA 2300 kvm
Foto: Anders Bobert och Anna Irinarchos Wallin

Med högt fokus på återbruk har har Bromma sjukhus anpassats till en effektiv vårdmiljö hållbar över tid, där arkitekturen utgör ett viktigt redskap för en attraktiv vårdmiljö.

En långsiktig hållbar och klassisk arkitektur

Tillsammans med kunden har vi utvecklat ett inredningskoncept baserat på klassiska material och ytskikt, som ek och ljus kalksten som samspelar med ett moget kulörkoncept på fondväggar och fast inredning. Kundens extra höga ambitioner synliggörs i detaljer som frostade, skjutbara fönsterskärmar i trä, badrum med specialkakel och extra omsorg kring belysning och lös inredning. Ledstjärnan har varit klassiskt elegant med hotellkänsla.

Verksamheten omfattar tre operationssalar, 26 fullt utrustade vårdplatser med möjlighet till övernattning, prepost-op och en egen sterilteknisk avdelning. Fem mottagningsrum ligger avskilt i anslutning till receptionen som överblickar patientmatsal och väntrum. De administrativa miljöerna är strategiskt placerade mellan mottagning, operation och förrådshantering vilket främjar effektiva arbetssätt.

Här finns tillgång till alla de faciliteter som ett litet sjukhus kan tänkas behöva.

Opertionssalarna, vardera med tillhörande uppdukningrum och egna förberedelserum för att effektivt kunna utnyttja operationssalarna. Steriltekniska avdelningen ligger i direkt anslutning till operationsavdelningen.

Prepost-op är placerad med utblick mot ljusgården. Personalen blickar ut genom generösa fönster mot den grönskande närmiljön. Insynsskydden har en sofistikerad japanskinspirerad utformning som sprider ett milt ljus i lokalerna.

Dagrummet är placerat i ett öppet sammanhang nära reception och expeditioner. Ett ljust och sobert kulör- och materialkoncept och ett extra utvalt kakel ger ett fint intryck.

Utsnitt från konstverk av Leif Engström placerat i fonden på prepostop. Konstverket möter patienten precis innan entreén in till operationsavdelningen.

Det har varit ett fantastiskt bra samarbete mellan alla kompetenser med en inställning att hitta lösningar. Arbetsprocessen har varit intensiv där alla parter har gjort sitt yttersta för att komma fram till fina och ändamålsenliga lösningar som uppfyller samtliga kravställningar. Projektet har inneburit en total ombyggnad och vi har lyckats med känslan av nybyggnad. Utformningen klarar alla de olika krav som idag ställs på vårdmiljöer.
Katarina Nilsson, handläggande arkitekt

Högteknologiska vårdmiljöer

Stort fokus har lagts på att uppfylla alla vårdhygienska krav och skapa rätt miljöer för professionellt bruk. Operationspersonalens arbetssätt har studerats extra noggrant och planlösning, rum och inredning har detaljanpassats. Genom ett gott samarbete med alla inblandade parter har alla installationer fått plats trots mycket låga bjälklagshöjder.

Den befintliga byggnaden utgjorde ramarna för de tidiga skisserna som visade sig matcha dem behov och krav som Ledplastikcentrum efterlyste. Det har varit en ovanligt rolig process med höga ambitioner hos såväl kund som hyresgäst där vi tillsammans skapat en vårdmiljö som stärker såväl patienter som personalens välbefinnande.
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt

Återbruksprocessen är genomförd genom White Arkitekters tjänst ReCapture, som kopplar samman en 3D-scanning av byggnaden med BIM-modellen. Därmed kunde vi i ett tidigt skede identifiera vilka kvaliteter och material som gick att behålla eller återbrukas. En process som omfattar den pågående transformationen av hela Bromma sjukhus. Bromma sjukhus kommer certifieras enligt LEED Gold.

Kontakt & Team

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

+46 703 24 20 05

Charlotte Ruben

Ansvarig arkitekt

Katarina Nilsson

Handläggande arkitekt

Anna Wretlind el-Sayed

Lars Åstrand

Monica Wild

Patrick Buchinger

Oscar Lierud

Helen Biddle

Noor Ismail

Oscar Gullberg

Linda Mattsson

Anna Wallin Irinarchos

Jens Hansson

Luis Barri

Thiago Ferreira

Elsa Törnros

Björn Johansson

Roger Johansson

Malin Alenius

Bengt Mührer

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...