Drottning Silvias barnsjukhus

Omtanke, såväl för patienten som för familj och anhöriga, är ledstjärnan vid utformningen av nya Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg. En byggnad som möter behoven av en trygg miljö, utan att kompromissa med högteknologi och moderna arbetssätt.

Ett urbant sjukhusområde

Östra sjukhuset utgör idag en sammanhållen 60- och 70-talsbebyggelse av typen hus i park, med höga lamellhus för vårdavdelningar och lägre hus för behandlingsavdelningar. Vårdens ökade krav på närhet mellan verksamheter medför en förtätning av hela sjukhusområdet till en mer urban miljö med inslag av gator, torg och alléer. Det nya barnsjukhuset utgör en första del i denna omvandling till ett mera stadslikt sjukhusområde. Barnens upplevelse av att möta vården och vårdmiljön har särskilt lyfts fram i projektet.

Ombonad och trygg miljö som inte kompromissar med högteknologi och moderna arbetssätt.

Kund: Västfastigheter
Plats: Göteborg
Status: Pågående till 2019
Area: 33 000 kvm
Kostnad: 1 350 miljoner kronor
Bild: White View

Lek och allvar

En av utmaningarna har varit att kombinera en högteknologisk verksamhet, med höga krav på utrustning, hygien och effektivitet, med de önskemål om en trygg, ombonad och lekfull miljö som barnen med sina familjer har. Medelvårdtiden är 2,5 dag, men flera barn tillbringar lång tid på sjukhuset, ibland ett halvår eller längre.

 

Barnens upplevelse av att möta vården och vårdmiljön har särskilt lyfts fram i projektet

Interiörerna har en varm, ombonad karaktär vid ankomsten till sjukhuset, som även synliggör vårdens verksamheter ut till omgivningarna genom stora glaspartier, balkonger och terrasser. En överglasad, grönskande gård ger patienter, föräldrar, syskon och personal möjlighet till paus från behandlingsenheter och vårdavdelningar.

För att avdramatisera situationen och tillföra liv och rörelse i miljön har lekterapi, skola och bibliotek placerats i direkt anslutning till huvudentrén.

Anhörigmedverkan i fokus

Den nya byggnaden uppförs intill det befintliga barnsjukhuset. Här sker även fler förändringar;  operationsenheten utvecklas genom fler och bättre utrustade operationssalar, och intensivvården utökas och förbättrar patienternas integritet.  De nya vårdavdelningarna utformas för att underlätta anhörigmedverkan i vårdarbetet och ger möjlighet att övernatta bredvid barnet.

Kontakt & team

Krister Nilsson

Krister Nilsson

Göteborg

krister.nilsson@white.se

+46 31 60 86 97

Elisabeth Sandberg
Cristiana Caira
Pär Andréasson
Timon Holgers
Charlotta Hellström
Daniel Asp
Johanna Augustsson
Gunilla Hansson
Maria Höier
Peter Johnstone
Bo Kleberger
Dan Larsson
Mikael Larsson
Kristoffer Lind
Samuel Michaëlsson
Ulrika Nilsson
Ingmar Rahm
Magnus Samuelsson-Gamboa
Rikard Sjöberg
Maria Sondén
Filip Strebeyko
Anna Weber
Victoria Brodefors
Sofia Edholm
Susanna von Eyben
English
Svenska