Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus

Omtanke om såväl patient som familj och anhöriga utgör ledstjärnan i utformningen av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg. En byggnad som möter behoven av en trygg miljö, utan att kompromissa med högteknologi och moderna arbetssätt.

Ett urbant sjukhusområde

Östra sjukhuset utgör idag en sammanhållen 60- och 70-talsbebyggelse av typen hus i park, med höga lamellhus för vårdavdelningar och lägre hus för behandlingsavdelningar. Vårdens ökade krav på närhet mellan verksamheter medför en förtätning av hela sjukhusområdet till en mer urban miljö med inslag av gator, torg och alléer. Det nya barnsjukhuset utgör en första del i denna omvandling till ett mera stadslikt sjukhusområde. Barnens upplevelse av att möta vården och vårdmiljön har särskilt lyfts fram i projektet.

Kund: Västfastigheter
Plats: Göteborg
Status: Färdigställt 2021
Area: 33 000 m2 BTA nybyggnad, 1000 m2 ombyggnad
Budget: 1 900 milj SEK
Priser och utmärkelser: European Healthcare Design Awards – Interior Design and Arts
Foto: James Silverman och Paul Björkman

Ombonad och trygg miljö som inte kompromissar med högteknologi och moderna arbetssätt.

Lek och allvar

En av utmaningarna har varit att kombinera en högteknologisk verksamhet, med höga krav på utrustning, hygien och effektivitet, med de önskemål om en trygg, ombonad och lekfull miljö som barnen med sina familjer har. Medelvårdtiden är 2,5 dag, men flera barn tillbringar lång tid på sjukhuset, ibland ett halvår eller längre.

Barnens upplevelse av att möta vården och vårdmiljön har särskilt lyfts fram i projektet.

Interiörerna har en varm, ombonad karaktär vid ankomsten till sjukhuset, som även synliggör vårdens verksamheter ut till omgivningarna genom stora glaspartier, balkonger och terrasser. En överglasad, grönskande gård ger patienter, föräldrar, syskon och personal möjlighet till paus från behandlingsenheter och vårdavdelningar.

För att avdramatisera situationen och tillföra liv och rörelse i miljön har lekterapi, skola och bibliotek placerats i direkt anslutning till huvudentrén.

Anhörigmedverkan i fokus

Den nya byggnaden uppförs intill det befintliga barnsjukhuset. Här sker även fler förändringar;  operationsenheten utvecklas genom fler och bättre utrustade operationssalar, och intensivvården utökas och förbättrar patienternas integritet.  De nya vårdavdelningarna utformas för att underlätta anhörigmedverkan i vårdarbetet och ger möjlighet att övernatta bredvid barnet.

Kontakt & Team

Krister Nilsson

Krister Nilsson

Arkitekt

+46 766 39 47 52

Cristiana Caira

Mathias Nilsson

Stefan Lundin

Cecilia Bengtsson

Magnus Bunner

Raluca-Maria Constantinescu

Gusten Göthe

Charlotta Hellström

Nete Hultberg

Maria Höier

Roger Johansson

Peter Johnstone

Dan Larsson

Ulrika Nilsson

Kjell Nord

Fabian Sahlqvist

Rikard Sjöberg

Rikard Stenlund

Sizar Failli

Filip Strebeyko,

Susanna von Eyben

Elisabeth Sandberg

Johanna Augustsson

Elisabeth Rosenlund

Ingmar Rahm

Bo Kleberger

med flera!

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...