Planarbetet över Malmö sjukhusområde kan vinna Planpriset 2022

Idag offentliggjordes nomineringarna till Sveriges Arkitekters Planpris 2022 och vi är glada att kunna berätta att arbetet med Malmö sjukhusområdes yttre miljö är en av fyra nominerade. Vinnaren presenteras på Arkitekturgalan som hålls i Göteborg den 13 mars.

Planpriset delas ut av Sveriges Arkitekter och går till ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. På uppdrag av Region Skåne och i samarbete med Tyréns har vi tagit fram helhetsplan utemiljö som är ett omfattande planeringsdokument som hanterar hela Malmös sjukhusområdes yttre miljö och dess integration med staden i stort. Arbetet har skett i nära samförstånd med Region Skåne och Malmö stad.

Som bakgrund till planarbetet står den stora omdaning av området som Nya Sjukhuset Malmö (NSM) utgör och som är planerat att vara färdigställt 2025. Syftet med helhetsplan utemiljö är att skapa en vägledning för utvecklingen och gestaltningen av området. Det är ett brett dokument som innehåller allt från gestaltningsprinciper gällande parkmiljöer, konst och belysning till fördjupade analyser över områden som behöver utvecklas längre fram.

Vi är mycket glada och stolta över nomineringen till Planpriset och att arbetet uppmärksammas i det här sammanhanget. Helhetsplan utemiljö är ett värdebaserat planeringsdokument med intensionen om att hantera alla greppbara infallsvinklar vad gäller utvecklingen av den yttre miljön och med målet att uppnå en hälsofrämjande vård i en hållbar stadsutveckling.
Markus Magnusson, landskapsarkitekt och uppdragsledare för projektet, White

Bakom helhetsplan utemiljö står ett flertal konsulter och experter som exempelvis stadsplanerare, landskapsarkitekter, trädexperter, trafikingenjörer, VA-ingenjörer, ekologer, miljöpsykologer, tillgänglighetsexperter och ljusexperter. Planen består av tre dokument (helhetsplan, strategiska projekt och gestaltningsprogram) som är sammanvävda med varandra för att skapa läsbara kopplingar mellan det tidigt planerade och det i detalj som utförs i senare skede.

Ytterligare nomineringar
Tidigare har vi berättat att även Hage i Råängen kan vinna pris under Arkitekturgalan då projektet är nominerat till Kasper Salin-priset. Hage är en publik trädgård ritad av Brendeland & Kristoffersen som ligger i Domkyrkorådets stadsutvecklingsprojekt Råängen i Lund som vi projektleder. Dessutom är den kulturella tankesmedjan CSAM (Centrum för studier av markanvändning) som grundades av White-medarbetarna Karl Landin, Åsa Bjerndell och Victoria Percovich Gutierrez nominerad till Kritikterpriset. Tillsammans med CSAM och Malmö stad ställde vi under hösten 2022 ut utställningen NOISY NEIGHBOURS vid Oslo Architecture Triennale.

Läs mer om Helhetsplan, Malmö sjukhusområde här.

Juryns motivering

Genom att väva ihop Malmö sjukhus med resten av staden blir det en självklar del av invånarnas vardag, med parker, konst och restauranger tillgängliga för alla. Omvandlingen av sjukhuset visar hur slutna vårdmiljöer kan öppnas, med positiva effekter på stadsliv, hälsa och förebyggande vård.  Från helhet till detalj ger planen för sjukhusområde förutsättningar att skapa vackrare livsmiljöer, lätta att nå för malmöbor, vårdpatienter och anställda.

De gedigna och genomarbetade dokumenten ger vägledning över lång tid, för stadens form, platsspecifika detaljer och konstnärlig gestaltning. Det tvärvetenskapliga arbetet och beställarens långsiktiga upphandling av arkitekter ger förutsättningar för ett gott genomförande.

Planerna för sjukhusområdet är ett inspirerande exempel på hur stora vårdinstitutioner får möjlighet att expandera i ett centralt läge i staden. Det ger stora fördelar ifråga om tillgänglighet och jämlik vård. Genom att stanna kvar mitt i Malmö, utveckla befintliga sjukhusbyggnader och lyfta det offentliga rummet illustrerar omvandlingen av Malmö sjukhus hållbart stadsbyggande i praktiken.

Kontaktperson

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 54

Dela gärna!