Mindre stress i trähus

Pi Ekblom är utvecklingsansvarig för Whites arbete och forskning kring trä. I veckan deltar hon i expertpaneler både i Skellefteå och på Build in Wood i Köpenhamn där hon delar med sig av sin och Whites samlade kompetens i träbyggande.

Hur bygger vi hållbart med trä?

Genom att utgå från träets egenskaper och låta det driva gestaltningen. Om vi arbetar med noggrann detaljering skapar vi byggnader som blir uppskattade och får stå länge – det är först då har vi gjort något  hållbart på riktigt. Det gäller oavsett material.

Hur ser du på utvecklingen, går vi åt rätt håll och går det fort nog?
Det går fort och intresset är stort. Jag tror att fokus kommer hamna än mer på hållbart skogsbruk och medvetenheten kring vilken sorts trä vi föreskriver. Idag finns tyvärr inga riktigt bra hjälpmedel för oss som föreskrivare av trä, branschen behöver certifieringar som säkerställer hyggesfritt skogsbruk att förhålla sig till.

Wuddhouse1

Förutom miljövinsterna, vad mer tjänar vi på att bygga i trä?

Trä har många gestaltande egenskaper som att det tillexempel har en skala, vilket gör att vi upplever det olika beroende av vilket avstånd vi befinner oss på i förhållandet till trät. Våra byggda miljöer påverkar fundamentalt personerna som vistas i byggnaderna. Forskning har fastställt att personer som vistas mycket i naturen mår bättre psykiskt, har högre kognitiv förmåga och bättre självförtroende, de har också lägre stressnivå, blodtryck, puls och kolesterolnivå. Att kunna titta ut över naturen eller gröna växter har visat avsevärd effekt på fysisk och psykisk hälsa. Även byggda miljöer i trä har samma inverkan på individen.

Magasin X

Vilka träprojekt arbetar White på just nu?

Vi arbetar med en mängd olika träprojekt, men de som jag tycker är intressantast är de projekt som utmanar och sticker ut hakan och där trä skapar mervärde utöver det givna miljöfördelarna. Just nu ritar vi ett av världens högsta trähus, Skellefteå kulturhus, och Magasin X i Uppsala som kommer att bli Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Strax utanför Arlanda har vi ritat Wuddhouse1. Det var ursprungligen tänkt som en industribyggnad, men blev ett kontorshus tack vare sina goda egenskaper.

Dela gärna!