WuddHouse1

WuddHouse1

Wuddhouse1 är långt ifrån en traditionell monoton verkstadsbyggnad. Huset genomsyras av kvalitet, omsorgsfulla detaljer och naturliga material.

Nytänkande form

Visst låter det som en kittlande tanke att programmera om en byggnadstyp och tillföra helt nya kvaliteter? Verkstads- och industribyggnader är vanligtvis inte så inbjudande och saknar mänskliga miljöer. Dessutom är de oftast placerade i utkanten av industriområden.

För Wuddhouse1 i Sigtuna har visionen varit det motsatta – att skapa en verkstadsbyggnad med genomgående hög nivå och med en plandisposition som möjliggör att denna typ av verksamhet får helt andra adresser än tidigare.

Kund: Wudd Fastigheter
Plats: Sigtuna
Status: Färdigställt 2018
Area: 1 200 kvm
Foto: Peo Bengtsson & Anders Bobert

Visionen har varit att skapa en verkstadsbyggnad med genomgående hög nivå som möjliggör att denna typ av verksamhet får helt andra adresser än tidigare.

Vanligtvis har byggnadstypen både entré och inlastning på samma sida, vilket ger ett fordonsstyrt uttryck där den mänskliga skalan får stå tillbaka. I WuddHouse1 är istället inlastning och personentré separerade till varsin sida av byggnaden. Detta möjliggör en mer publik utformning av entrésidan. Entrésidan är den sida man möter när man anländer till huset. Här leds man in under ett löpande skärmtak som även bryter ner byggnadens skala. På baksidan finns infart till garageportar och inlastningsytor. Genom separationen ges respektive hyresgäst möjligheten att fritt utforma markplanet, exempelvis genom att dela av och upplåta halva planet till ett showroom kopplat till entrén och andra halvan lager kopplat till garageporten.

Ett hus som åldras med värdighet

Träets funktion och roll är både strukturell och visuell. Trä är ett material som åldras med värdighet och ger ett sunt inomhusklimat. Träet är exponerat invändigt då studier visar att människor föredrar heterogena miljöer och forskning visar även på positiva hälsoeffekter hos personer som vistas i miljöer med exponerat trä. Även stommen och andra element har lämnats synliga.

I fasaden är vertikala och horisontella element i obehandlat trä, liksom konstruktionen runt skärmtaket vid entrén. Övriga släta ytor är i värmebehandlat trä och alla fönsterpartier är i trä. Huset har passivhusstandard.

Optimerad process

WuddHouse1 kom till genom att vi tidigt tillsammans med beställaren tog fram ett kreativt konsultteam som kunde genomföra en effektiv och optimerad process. Framförallt satte brandkonsulten (Brandskyddslaget) och massivträproducenten (Martinsson Trä) projektets konstruktiva och ekonomiska ramverk för vad deras produktion kunde leverera innan vi hade ritat våra första linjer. Att resa hela stommen tog endast tre veckor.

Forskning som ger avtryck

I projektet har Whites praktikbaserade forskning varit viktig. Kontoret avsätter årligen pengar för att internt ge stöd åt intressanta projekt och studier som utvecklar och förbättrar vår omgivning. När grundaren för WUDD Fastigheter, David Uddare, presenterade sin vision för WuddHouse1 var det ett självklart att ingå samarbete. Projektet fick anslag om 120 000 kronor för arkitekter på White att fördjupa sig i träkonstruktion och detaljutformning.

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

+46 705 50 60 93

Tobias Forsgren

Ansvarig arkitekt

Axel Wolgers

arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...