Kvarteret Ymer och Priorn finalister till stadsbyggnadspriser

Varje år delar Malmö stad ut Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna Lansen för ett miljömässigt hållbart byggande. White-projekten Kvarteret Ymer (Prisma) och Priorn är båda finalister i tävlingen som avgörs på fredag.

I stadsdelen Hyllie har vi gestaltat det formstarka bostadskvarteret Ymer, som nu är finalist till Malmö Stads stadsbyggnadspris. Kvarteret ligger i fonden av den kommande stadsdelsparken och består av tre hus som är placerade i en tresidig form. Hållbara fasader av lärkträ och en veckad tegelbyggnad sätter kvarteret Ymer på kartan.

Passagerna som skapas mellan husen i Kvarteret Ymer främjar ljusinsläpp och skapar kontakt med innergården, vilket även berikar stadsmiljön utanför. Den gemensamma innergården bjuder in till möten och lek och här finns även cykelparkeringar.

 

– I mötet mellan trähuset och tegelhuset skapas en entréplats till innergården, med nära kontakt mellan byggnaderna, säger Göran Wihl, ansvarig arkitekt.

Tankarna förs till gränder i Italien, där tvätt hänger i linor mellan husen. Det blir ett vackert rum att vistas i med blickfång mot den intilliggande kvartersparken.
Göran Wihl, ansvarig arkitekt

Juryns motivering för Kvarteret Ymer (Prisma): 
”Med ljuset som ledstjärna visar bostadskvarteret Prisma upp en välgörande variation i volym- och materialhantering och stor omsorg om mötet med de omgivande stadsrummen. Varje hus har en egen formstark karaktär med olika boendekvaliteter som samtidigt bildar en helhet. Det resliga, eleganta och robusta Spektra skapar både rygg och front och är tydligt karaktärsgivande åt Hyllies växande gröna lunga. Den veckade fasaden med vinklade burspråk avslutas uppåt med en känsla av rymd och ger fasaden spänning och kontrast. Den varma prisman Lux å sin sida, med sin lärkfasad och de generösa integrerade balkongerna, befäster Hyllies gröna ambitioner och understryker Tygelsjöstigens parkkaraktär. Lummigt inramade uteplatser och smitvägar demonstrerar ytterligare omtanken om mötet mellan bostad och stad.”

 

Hållbarhet i tid och rum    

Fastigheten Priorn rymmer en grönskande terapiträdgård på taket, en minnesklinik och moderna kontor. Priorn utmanar föreställningar om hur ett kontorshus ska se ut och vilken roll det ska spela i samhället. Projektet är finalist till Gröna Lansen.

 

– Hållbarhet riskerar ibland att begränsas till tekniska parametrar som man kan mäta för att avgöra om ett hus är hållbart eller inte, här och nu, säger Martin Sundberg, kontorschef och ansvarig arkitekt på White i Malmö.

Med Priorn är målet att skapa en byggnad som Malmöborna och brukarna tar till sig och värnar om, till och med om femtio eller hundra år. Älskar du något vill du behålla det. Inte riva. Och det är hållbarhet enligt oss.
Martin Sundberg, ansvarig arkitekt

 

Takträdgården är delvis synlig för allmänheten och adderar grönska till Konsthallstorget. Grönska har också varit ledordet för innergården, som är anpassad för hantering av dagvatten. Visionen för Priorn är miljöcertifiering enligt LEED Platinum. En geoanläggning, solceller och närvarostyrda belysnings- och ventilationssystem skapar ett energieffektivt och smart kontorshus. Laddplatser för elbilar finns i källaren och en stor cykelparkering samt omklädningsrum gör det enkelt att resa klimatsmart till och från arbetsplatsen.

 

Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.
Ur juryns motivering

Juryns motivering för Priorn: 
”Priorn har energilösningen som sticker ut – eller snarare ner till 350 meters djup. Med geoenergi förses byggnaden med både värme och kyla efter säsongens behov. Dessutom räcker energin även till grannfastigheten. Som en stillsam kontrast till det centrala och energifyllda läget vilar Sinnenas trädgård på toppen av Minnesklinikens verksamhet. Takträdgårdens olika rum bjuder på upplevelser för doft, syn och känsel, som ger goda minnesassociationer och möjlighet till återhämtning för patienter, anhöriga och personal. Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.”

 

Stadsbyggnadspriset har delats ut varje år sedan 1982, förutom 1995, då juryn inte kunde utse någon vinnare. Priset belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Bedömningen bygger på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

 

Gröna Lansen delades ut för första gången 2001. Priset belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Juryn bedömer projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden. Förra året gick priset till kontorshuset Origo, som vi också gestaltat.

 

Vilket projekt som belönas med respektive pris offentliggörs den 27 augusti under en ceremoni och prisutdelning i rådhuset.

Kontaktperson

Martin Sundberg

Martin Sundberg

Arkitekt, Kontorschef

Malmö

+46 40 660 93 18

Dela gärna!