Priorn, Malmö

Priorn, Malmö

En grönskande terapiträdgård på taket, en minnesklinik och moderna kontor. Priorn utmanar föreställningar om hur ett kontorshus ska se ut och vilken roll det ska spela i samhället. Ambitionen är att Priorn ska vara en självklar del av Malmöbornas mentala karta över staden.

Ett kontorshus utöver det vanliga

Priorn ligger i ett av Malmös mest centrala områden, bara ett stenkast från Triangelns tågstation och köpcentrum. Närmaste grannar är Pildammsparken, Malmö opera och Malmö konsthall.

Fastigheten består av 16 000 kvadratmeter i två enheter, som är fyra respektive åtta våningar. Entréer finns både mot S:t Johannesgatan och Pildammsvägen, en av Malmös nya stadshuvudgator.

Kund: Vasakronan
Plats: Malmö
Storlek/yta: 16 000 kvm
Projekt start/slut: 2016-2020, vinst i parallellt uppdrag 2010.
Färdigställt: 2020
Foto & film: Johan Bävman

Förutom det centrala läget är den fria sikten något som gör byggnaden unik. Huset ligger fritt från annan bebyggelse och stora glaspartier ger vackra utblickar mot parken och Konsthallstorget.
Ambitionen är att Priorn ska komplettera omgivningen och tillföra staden något utöver vad en kan förvänta sig av ett traditionellt kontorshus. Priorn ska vara en självklar del av staden på lång sikt och ett riktmärke för Malmöbor och besökare som rör sig i området.
Martin Sundberg, ansvarig arkitekt

Fasaden består av hållbara ljusa material som tegel, trä och natursten, och samspelar med bland annat Operans höga kvalitet och karaktär. Vertikala element över flera våningsplan hanterar en stor skala och skapar ett skuggspel som förändras under dygnets timmar. Över trettio glastyper används för att tillvarata dagsljuset i olika väderstreck. På så sätt maximeras ljusinsläppet utan att det blir för varmt i lokalerna när solen lyser som starkast.

Den lägre delen, med takterrassen, möter byggnaderna intill Triangeln och Konsthallstorget, medan fastigheten blir mer stadsmässig i större skala mot parken.
Martin Sundberg, ansvarig arkitekt

Terapiträdgård på taket

Tidigt stod det klart att en av hyresgästerna skulle bli Region Skånes minnesklinik, som är världsledande inom minnesforskning och demensvård. Verksamheten bar på en önskan om en tillgänglig och grönskande yttre miljö för sina anställda och patienter, starkt inspirerade av Sveriges Landskapsuniversitets terapiträdgård i Alnarp. Tillsammans med ett team av forskare från SLU Alnarp, psykologer, läkare och vårdpersonal från Minneshälsan har White skapat en unik trädgård på takterrassen.

För kliniken är det viktigt att flera personer kan vistas där utan att störa varandra. En promenadslinga, ett vinterbonat uterum och olika träd och växter skapar flera avskilda platser med olika karaktär. Trädgården inrymmer också en plats för fysiska aktiviteter i form av medicinsk yoga, stresshantering och en plats för terapeutisk odling. Klinikens konferensrum ligger i direkt anslutning till trädgården, vilket gör det möjligt att använda det yttre rummet som en förlängning av lokalen.

Takträdgården visar vad vi faktiskt kan åstadkomma när vi talar om att skapa en tät och grön stad. Vi har fått plats med många olika användningsområden på begränsad yta och maximerat grönskan som mycket som möjligt. Målet har varit att brukarna ska kunna uppleva samma positiva kvalitéer som i en trädgård på marken, fastän de befinner sig på ett tak mitt i staden.
Markus Magnusson, ansvarig landskapsarkitekt

Höga miljöambitioner

Trädgården är delvis synlig för allmänheten och adderar grönska till Konsthallstorget. Grönska har också varit ledordet för innergården, som är anpassad för hantering av dagvatten. Visionen för Priorn är miljöcertifiering enligt LEED Platinum. En geoanläggning, solceller och närvarostyrda belysnings- och ventilationssystem skapar ett energieffektivt och smart kontorshus. Laddplatser för elbilar finns i källaren och en stor cykelparkering samt omklädningsrum gör det enkelt att resa klimatsmart till och från arbetsplatsen.

Kontakt & Team

Martin Sundberg

Martin Sundberg

Arkitekt, Kontorschef

+46 766 39 46 54

Martin Sundberg

ansvarig arkitekt

Markus Magnusson

ansvarig landskapsarkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...