Origo, Malmö

Origo, Malmö

Låg klimatpåverkan, ett ambitiöst miljöprogram och en arkitektur som utmanar den traditionella bilden av ett kontorshus. Med det prisbelönta kontorshuset Origo skapar White en modern arbetsplats som främjar en hälsosam vardag och en klimatsmart livsstil.

Klimatsmart med koppling till naturen

Gång på gång slår forskningen fast hälsofördelarna med att vistas utomhus dagtid, särskilt här uppe i Norden där vi under vinterhalvåret inte har tillgång till mycket dagsljus.

I Origo har varje hyresgäst tillgång till egna balkonger, vilket gör det enkelt att tillbringa mer tid utomhus. De generöst utformade balkongerna, med plats för loungemöblemang eller konferensbord, skapar goda möjligheter att ordna möten eller fikapauser ute i friska luften. Växtlighet, möjlighet till odling och de varierade trämaterialen som klär balkongerna, lyfter ytterligare kopplingen till naturen.

Kund: Wihlborgs fastigheter
Plats: Malmö
Status: Färdigställt 2019
Foto: Johan Bävman, Henrik Rosenqvist

Origo har belönats med Malmö stads utmärkelse Gröna Lansen. Priset uppmärksammar miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.

En utmaning var att utforma kontorshuset Origo så att det skulle smälta in och bli en del av bostadskvarteret. Förutom bostadshusen fanns även ett stort parkeringshus att ta hänsyn till.

Genom att arbeta med balkonger till varje kontorsdel, med plats och möjlighet till växtlighet, samt branta tak och en fönstersättning som knyter an till traditionella bostadsformer samspelar Origo väl med det omkringliggande bostadsområdets småskaliga gränder och utmanar vår traditionella syn på hur kontorshus ska se ut och uppfattas.

Förutom att balkongerna harmoniserar fint med de omgivande bostadshusen i kvarteret skapar de goda förutsättningar för medarbetarna att regelbundet komma ut och ta frisk luft, få dagsljus och vila ögonen på grönska. Forskningen är enig kring hälsofördelarna med dessa små avbrott under arbetsdagen och balkongerna gör det enkelt att skapa nya hälsosamma vanor.
James Reader, ansvarig arkitekt

Fasaden i mörkt keramikskiffer och furu, med en bottenvåning i trä, bidrar till att skapa en välkomnande och avslappnad atmosfär. Träpanelen har låg klimatpåverkan och de beständiga keramiska plattorna är underhållsfria med en lång livscykel. En loungedel samt flera konferensrum skapar sociala ytor för umgänge i bottenplan och fönsterpartierna ger ett generöst flöde med dagsljus.

Origo har belönats med Malmö stads utmärkelse Gröna Lansen. Priset uppmärksammar miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.

”Origo är arbetsplatsen som känns nästan som hemma. Här förenas genomgående miljö- och hållbarhetstänk med en omsorg om trivsel och välbefinnande. Varje kontorsdel har en egen balkong med plats för utevistelse, växtlighet och odling. Genom volymhantering och gestaltning samspelar projektet väl med bostadsområdet runtomkring och ger en ny dimension till kontorshus. Bekväma cykelparkeringar på bottenplan och omklädningsrum i direkt anslutning uppmuntrar till cykelpendling. Miljöbyggnad Guld och ett eget miljöprogram med utökade kravställningar, förverkligar de höga ambitionerna från projektering till genomförande och gör Origo komplett.” – Juryns motivering

Genom att ge cykeln en framträdande plats både inspireras och förväntas folk till cykelpendling som en del av en hälsosam vardag.
James Reader, ansvarig arkitekt

Kontakt & Team

James Reader

James Reader

Arkitekt

+46 706 11 93 49

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...