Kvarteret Ymer, Malmö

Kvarteret Ymer, Malmö

White har gestaltat ett formstarkt bostadskvarter i fonden av Hyllies kommande stadsdelspark. Fasader i lärkträ och en veckad tegelbyggnad sätter kvarteret Ymer på kartan.

Formstarkt och hållbart

Bostadskvarteret Ymer i stadsdelen Hyllie, Malmö, består av tre hus, placerade i en tresidig form. Ljuset har haft en central roll i gestaltningen av Ymer, vilket inte minst återspeglas i byggnadernas namn; Spektra, Lux och Lumen.

Utmaningen var att gestalta byggnaderna utifrån de förutsättningar som gavs i form av väderstreck och omgivande miljöer. Lösningen blev ett kvarter med stor variation i byggnadernas volymer och material där varje hus fick en egen, formstark karaktär.

En byggnad i fyra våningar, formad som en sexsidig prisma, möter kvartersparken intill Tygelsjöstråket. Fasaden i Sioosbehandlad lärkträ, en miljövänlig träbehandling med lång hållbarhet, kommer över tid att anta en ljusgrå ton. Balkonger och terrasser är välintegrerade i husets karaktäristiska form.

Kund: Sundprojekt
Plats: Malmö
Status: Färdigställt 2019
Area: 115 bostadsrätter i tre hus
Foto: Henrik Rosenquist

Det är en ekologisk hållbar fasad som ger ett lågt klimatavtryck. Vi ville förstärka de gröna ambitionerna i Hyllie, speciellt i riktning mot Tygelsjöstråket där de vindpinade pilarna växer.

Kvarterets andra hus är en tegelbyggnad med veckad fasad som möter den kommande stadsdelsparken i söder. Den veckade fasaden och de vinklade burspråken ger optimerade utblickar från lägenheterna och när skuggorna skiftar under dagen uppstår ett spännande ljusspel.

Huset har sex våningar. Lägenheterna på översta våningen har ett rum med extra rumshöjd och stora fönsterpartier. Terrasserna på bottenplan kommer ligga inbäddade i grönska, några trappsteg upp, med utsikt över parken. Från varje terrass finns en liten smitväg som uppmuntrar till spontana besök och promenader i parken.

De höga glasrummen längst upp i huset ger byggnaden sin egen speciella karaktär. I mörkret lyser de som vackra lanternor. Rymden och de stora glaspartierna gör rummen fantastiska att vistas i, med vackert himmelsljus och utsikt.
Göran Wihl, ansvarig arkitekt

Den tredje byggnaden ligger vid en mindre kvartersgata. Huset har en fasad i ljus puts med tegel i bottenvåning och stora fönsterpartier. I husets hörn finner man parkeringsplatsen för kvarterens gemensamma bilpool.

Passagerna som skapas mellan husen i Kvarteret Ymer främjar ljusinsläpp och skapar kontakt med innergården, vilket även berikar stadsmiljön utanför. Den gemensamma innergården bjuder in till möten och lek och här finns även cykelparkeringar.

I mötet mellan trähuset och tegelhuset skapas en entréplats till innergården, med nära kontakt mellan byggnaderna. Tankarna förs till gränder i Italien, där tvätt hänger i linor mellan husen. Det blir ett vackert rum att vistas i med blickfång mot den intilliggande kvartersparken.
Göran Wihl, ansvarig arkitekt

Kvarteret Ymer innehåller 115 lägenheter, från yteffektiva tvåor till fyror som passar exempelvis barnfamiljer. En gemensam föreningslokal samt en kommersiell lokal finns i tegelbyggnadens bottenvåning. Det finns även ett gemensamt, underliggande garage med laddningsplatser för bilar, cykelparkeringar, källare och miljörum. Paneler med solceller är placerade på taken och byggnaderna har sedumtak. Kvarteret Ymer är projekterat för miljöbyggnad silver.

Kontakt & Team

Göran Wihl

Göran Wihl

Arkitekt

+46 703 19 93 06

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...