House of Choice får hedersomnämnande när Solenergipriset 2022 delas ut

Under torsdagen delades Solenergipriset 2022 ut i kategorierna årets anläggning och årets prestation. Skandinaviens första nollenergihotell, House of Choice, tilldelas ett hedersomnämnande.

Solenergipriset delas ut årligen av Svensk Solenergi, en branschförening med cirka 270 svenska medlemsföretag. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar Svensk Solenergi för att utveckla solenergin i Sverige.

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier – årets anläggning och årets prestation. I år hade det kommit in många bidrag till Solenergipriset och konkurrensen var ovanligt hård, vilket återspeglar den intensiva utvecklingen solenergi har i samhället. Bland de nominerade fanns solparker, fabrikstak- och villaanläggningar, bostadsrättsföreningar och eldsjälar i branschen. I kategorin årets anläggning var det 23 nominerade bidrag och vinsten togs hem av VillaZero – Fiskarhedenvillan. House of Choice tilldelas ett hedersomnämnande i samma kategori.

Att vårt arbete med integrerade solceller uppmärksammas på detta sätt ger energi att fortsätta bryta ny mark. Framöver kommer då solceller kunna bidra ännu mer självklart till byggnadernas och arkitekturens uttryck och till vårt gemensamma behov av hållbar energi.
Rickard Nygren, arkitekt på White Arkitketer

Tillsammans med Fabege och Nordic Choice Hotels har White skapat framtidens byggnad i Arenastaden, som med hjälp av solceller, passivhusteknik och geoenergi är Skandinaviens första nollenergihotell. House of Choice är en elva våningar hög byggnad som består av tre delar; ett hotell med 336 rum, en kontorsdel där Nordic Choice Hotels har sitt svenska huvudkontor, samt 88 long-staylägenheter. Hotellet rymmer även restaurang- och konferensytor och lobby.

Byggnadens huvudentré vetter mot sydväst och intilliggande Råstasjön. Den södervända fasaden och taket kläs av sammanlagt mer än 2 500 kvadratmeter solceller, vilket under ett år ger el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden. Hotellet är världens mest solcellstäta och solcellerna täcker byggnadens årsförbrukning av el. Solceller läggs ofta bara uppe på tak, utan tanke på utseende. På House of Choice bidrar de istället till takets form, och på fasaden sitter de inbyggda i glaspaneler olika i färg och form. Genom att integrera solcellerna i gestaltningen bidrar fasaden fortfarande med höga estetiska värden till omgivningen. Den samspelar med övrig bebyggelse i Arenastaden och upplevs varierad beroende på väder, hur ljuset reflekteras och vilken tidpunkt på dygnet det är.

House of Choice är ett projekt som på många sätt visar att tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – på riktigt!
Ur juryns motivering

Solenergianläggningar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men vi ligger fortfarande långt efter övriga Europa.

– Vinterns elkris påminde oss om att Sverige behöver all fossilfri el vi kan producera. Då har vi inte råd att avstå från solenergin. I dag kommer bara 1% av vår el från sol, men den skulle kunna bidra med så mycket mer. Det var trevligt att möta årets pristagare, som brutit ny mark och skapat nya möjligheter med svensk solenergi. De driver grön omställning på riktigt, i en tid när alltför många bara pratar om den, säger Anna Kinberg Batra, ordförande för Svensk Solenergi, i ett pressmeddelande.

Juryns motivering

Juryn ger Fabeges solenergiinstallation på House of Choice ett hedersomnämnande i kategorin årets anläggning. Solenergianläggningen har på ett estetiskt tilltalande sätt integrerats i byggnadens utformning och är en viktig del i system som möjliggjort Skandinaviens första nollenergihotell. För att kunna uppnå en maximal elproduktion har höga krav på solcellernas och byggnadens utformning ställts. Det sågtandsformade taket möjliggör stor yta för solceller och de fasadintegrerade solcellerna i olika färg och form bidrar till byggnadens naturliga estetik. House of Choice är ett projekt som på många sätt visar att tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – på riktigt!

Kontakt

Rickard Nygren

Rickard Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 29

Dela gärna!