House of Choice

House of Choice

Arenastaden i Solna fortsätter att växa – en modern stadsdel som sjuder av liv från morgon till kväll. I detta myller finns Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad, som även rymmer kontor och long-staylägenheter. Ett besök på House of Choice inspirerar till en hållbar livsstil.

Framtidens byggnad i Arenastaden

För att klara klimatmålen behöver vi bygga på ett smartare och mer innovativt sätt. Samtidigt blir hotellgäster ständigt mer miljömedvetna och vill bo hållbart. Tillsammans med Fabege och Nordic Choice Hotels har White skapat framtidens byggnad i Arenastaden, som med hjälp av solceller, passivhusteknik och geoenergi är Skandinaviens första nollenergihotell.

Den 11 våningar höga byggnaden består av tre delar; ett hotell med 336 rum, en kontorsdel där Nordic Choice Hotels har sitt svenska huvudkontor, samt 88 long-staylägenheter. Hotellet rymmer även restaurang- och konferensytor och lobby.

Kund: Fabege
Hyresgäst: Nordic Choice Hotels
Plats: Arenastaden, Solna
Status: Färdigställt juni 2021
Area: 22 000 kvadratmeter
Bilder: Anders Fredriksén, Jesper Westblom, White View

2 500 kvadratmeter solceller ger under ett år el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden.

En byggnad som sticker ut

House of Choice tar plats genom sin snedställda form och sammanhållna gestaltning – men ger plats genom sin öppna lobby i tre plan. Byggnaden är en kontrastrik syn i Arenastaden, då den bryter ner storskaligheten i området och avviker både gestaltningsmässigt och som volym. En sockel av tegel ger en mänsklig skala längs Evenemangsgatan. En midja med ett tydligt ramverk håller ihop gestaltningen av solceller och vågig matrisgjuten betong, och en krona med uppbruten takfot sträcker på byggnaden och berättar om solcellsparken på taket.

Solcellerna – en del av arkitekturen

Byggnadens huvudentré vetter mot sydväst och intilliggande Råstasjön. Den södervända fasaden och taket kläs av sammanlagt mer än 2 500 kvadratmeter solceller, vilket under ett år ger el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden. Hotellet är världens mest solcellstäta och solcellerna täcker byggnadens årsförbrukning av el.

Solceller läggs ofta bara uppe på tak, utan tanke på utseende. På House of Choice bidrar de istället till takets form, och på fasaden sitter de inbyggda i glaspaneler olika i färg och form. Genom att integrera solcellerna i gestaltningen bidrar fasaden fortfarande med höga estetiska värden till omgivningen. Den samspelar med övrig bebyggelse i Arenastaden och upplevs varierad beroende på väder, hur ljuset reflekteras och vilken tidpunkt på dygnet det är.

Detta nya sätt att jobba med solceller kräver god samverkan; här ska solceller, solskydd och fasadbelysning samsas. Solcellsfasaden visar upp olika glaspaneltyper; en mörkgrå räfflad, en mörkgrå med sidenmatt yta och en med pärlbeige kulör. Genom etsning av solcellsglaset och med räfflor skapas en livfull fasad utan att solcellernas effektivitet påverkas. Att solcellerna integreras och blir en naturlig del av byggnadens gestaltning är en aktuell och viktig aspekt i takt med att solceller blir allt vanligare som tak och fasadmaterial, och vår vilja till förnybar energi ökar.

Urbant nära naturen

Projektet balanserar mellan Arenastadens evenemang och Råstasjöns natur och rekreationsliv. Byggnadens energiprofil förstärks genom att bjuda in Råstasjöns växtlighet till entrétak, balkongytor och interiöra atrium.

Foajén bildar en social nod i området och konferensytor, restaurang och gym kan samnyttjas med boende i området. Runt foajéerna på plan 2 och 3 samnyttjar kontoret och hotellet konferens- och co-workingytor. Denna verksamhet är aktiv dagtid och bidrar även till att foajéerna är välanvända och fulla av liv från tidig morgon till sen kväll.

Inspirerar till en grön livsstil

Ett besök på House of Choice ska inspirera till ett hållbart sätta att leva, vare sig du övernattar på hotellet, bor i longstay-lägenheterna eller jobbar på kontoret. Här är förhoppningen att besökarna tar med sig idéer hem, kanske om ett solcellstak till villan eller en mer medveten middagsmeny i vardagen. Arkitekturen genomsyras av en synlig och sinnlig hållbarhet.

Kontakt & Team

Raimo Joss

Raimo Joss

Arkitekt

+46 766 39 46 59

Elin Hammarsten

Rickard Nygren

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...