House of Choice utses till Årets BREEAM- byggnad

Världens mest solcellstäta hotell, House of Choice, utsågs igår till vinnare i Sweden Green Building Awards 2021 i kategorin Årets BREEAM-byggnad.

Skandinaviens första nollenergihotell, som även kallas Nationalarenan 3, producerar den energi, värme och kyla som byggnaden behöver. Detta tack vare den byggnadsintegrerade solelen, passivhusteknik och geoenergi. Solcellerna på House of Choice bygger ett mönster i fasaden som skiftar beroende på ljus och reflektioner. Den södervända fasaden och taket har klätts med mer än 2 500 kvadratmeter solceller.

Projektet blev tidigare i år utsett till finalist i Årets bygge och har nu fått en utmärkelse i Sveriges mest prestigefyllda tävling inom hållbart samhällsbyggande.

Det känns fantastiskt kul att House of Choice fick ta emot detta pris. Framgångsfaktorn har varit god samverkan och att i tidigt skede våga välja inriktning och prioritera. Den gemensamma målsättningen har hela tiden varit att nå nollenergi.
Raimo Joss, ansvarig arkitekt

Förutom de grundläggande faktorerna som krävs för att klara nollenergi har vår målsättning varit att reducera materialanvändningen så mycket som möjligt och använda rätt material på rätt plats, oavsett om det handlar om återvunnen aluminium i fasad eller använda trä i atrierna där man rör sig.

Vi ser hållbarhet som en drivkraft att utveckla vår gestaltning, vår innovation och därmed också vår arkitektur. Med House of Choice visar vi vägen genom att integrera hållbara lösningar i arkitekturen.
Petter Wesslander, handläggande arkitekt

Sweden Green Building Awards korar årligen de som på ett utmärkt sätt visat på vilja, engagemang och långsiktighet i sitt hållbarhetsarbete. Tävlingen anordnas i syfte att uppmärksamma projekt och individer som på bästa sätt bidragit till att främja hållbarhet inom samhällsbyggnad.

Juryns motivering

Nationalarenan 3 är ett hotell inklusive longstay-koncept samt huvudkontor för Nordic Choice Hotels. Som Sveriges och Skandinaviens första nollenergihotell med en hög miljö- och hållbarhetsprofil var valet BREEAM-SE nivå Excellent ett självklart val i utvecklingen av projektet. En satsning på nollenergi fanns med tidigt och projektgruppen har arbetat aktivt med både klimatanpassningsstrategier, passiv designanalys och frikyla.

Kontaktperson

Raimo Joss

Raimo Joss

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 59

Dela gärna!