Drottning Silvias kammar hem vinst i European Healthcare Design Awards

Drottning Silvias barnsjukhus är utsett till vinnare i European Healthcare Design Awards i kategorin Interior Design and the Arts. Utmärkelsen är ett bevis på att barnsjukhuset inspirerar och bidrar globalt till utvecklingen av innovativa och kreativa vårdmiljöer. Utöver det hade vi ytterligare tre nominerade vårdprojekt som fick ett varsitt hedersomnämnande: Malmö Nya Sjukhus, The Oriel och Cambridge Children’s hospital.

European Healthcare Design (EHD) Awards är ett av världens mest prestigefyllda arkitekturpris inom vårdarkitektur. Det hyllar och uppmärksammar yrkesmässig och forskningsmässig kompetens inom utformning av vårdmiljöer. Utmärkelserna förespråkar vårdmiljöer som främjar hälsa, välbefinnande och kvalitet, samtidigt som de stöder leveransen av vård på ett tillgängligt, hållbart och jämlikt sätt. Vi hade hela tre vårdprojekt som fick ett hedersomnämnadne i tävlingen: Cambridge Children’s hospital, Malmö Nya Sjukhus och Oriel, medan Drottning Silvias barnsjukhus tog hem vinsten i kategorin Inredning och Konst.

Miljöer som människor inte väljer att komma till, utan bara hamnar i, behöver extra omsorg i sin gestaltning. Då känns ett barnsjukhus för läkande som en av de viktigaste. Vi är mycket stolta över att få det här priset, eftersom läkande miljöer som dessa behövs.
Susanna von Eyben, ansvarig inredningsarkitekt på White

På uppdrag av Västfastigheter har White Arkitekter utformat det banbrytande projektet Drottning Silvias barnsjukhus. I gestaltningen har lekfullhet införlivats i hela byggnaden, då lek är centralt för barns utveckling. Barnperspektivet och FN:s konvention om barnets rättigheter har spelat en viktig roll i planeringsprocessen. Trots funktionshinder och sjukdom måste hälsosam lek alltid uppmuntras som ett professionellt verktyg för återhämtning. Miljön och konstverken uppmuntrar detta och erbjuder meningsfulla aktiviteter. Konsten stimulerar rörelse och utforskande hos barn och främjar både välbefinnande och återhämtning.

Utmaningen var att uppfylla de höga kraven på utrustning, hygien och effektivitet på ett sätt som inte "ser ut och känns" som ett traditionellt sjukhus. Medicinsk professionalism i kombination med avdramatiserande lekfullhet optimerar vården och återhämtningen.
Susanna von Eyben

Distraktioner för att minska ångest har skapats med hjälp av konst och design. Inredningsarkitekturen är kopplad till den lokala naturen regionen. Varje avdelning har sitt färgschema från olika miljöer som skogar, ängar, hav och sjöar. Igenkännande, hemkänsla och nyfikenhet är viktiga pusselbitar för barnet. Möbler i olika skalor och dolda överraskningar ger barnet en upplevelse av något oväntat.

– När det gäller vårdmiljöer för barn och ungdomar är det ovanligt, men viktigt, att gå så långt som vi har gjort i det här projektet för att tillgodose deras behov. Med ett tydligt koncept och ett djupt samarbete i all design har vi skapat en miljö där varje detalj är genomtänkt och talar samma språk, säger Susanna von Eyben.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Susanna von Eyben

Susanna von Eyben

Inredningsarkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 47

Dela gärna!