Dags att ta ansvar, vi kan bygga koldioxidneutralt

I 30 år har vi vetat om att våra utsläpp av koldioxid skadar planeten på ett sätt som aldrig kommer att gå att reparera. Byggbranschen står för en stor del av dessa men idag finns det möjligheter att utforma våra byggnader så att de blir en del av lösningen – om vi har modet att fatta rätt beslut.

I Parisavtalet från 2015 åtar sig Sverige att vidta åtgärder som håller den globala uppvärmningen under 2 grader och att arbeta för att den stannar redan vid 1,5 grader. Det kanske inte låter så viktigt med en förändring på en grad hit eller dit, men det är av livsavgörande betydelse berättar den världsledande klimatforskaren Kevin Anderson som talade på Whites lunchseminarium i Uppsala om koldioxidneutralt byggande den 4 mars.

 

– Vid en ökning på 2 grader kommer väldigt många människor att dö. De kommer att vara fattiga, ha ett litet klimatavtryck och bo långt härifrån. Det har vi vetat om de senaste 30 åren och vi har valt att inte göra någonting åt det. Alla korallrev och de sista bitarna av regnskogen kommer att försvinna, klarar vi däremot 1,5 grader så blir konsekvenserna mycket mindre och vi får behålla runt en fjärdedel av dem.

 

 

Ni bygger för det förra århundradet när ni borde bygga för nästa.
Kevin Anderson, en av världens ledande klimatforskare

Skrämmande nog är vi med dagens utsläppsnivåer snarare är på väg mot en ökning med 3–4 grader än 1,5–2. Varje gång vi tar bilen eller flyget släpper vi ut koldioxid som kommer att ligga kvar i atmosfären och förändra klimatet de närmaste 10 000 åren. Och det är den totala mängden koldioxid som vi släpper ut som avgör hur stor uppvärmningen kommer att bli.

 

Snart måste allt vi bygger vara koldioxidneutralt

Kevin Anderson har forskat om hur många ton koldioxid vi kan släppa ut innan vi missar 2-gradersmålet och vad som är Sveriges beskärda del av den summan, det som kallas koldioxidbudgetar. Han beräknar att Sverige har en budget på cirka 300–600 miljoner ton koldioxid kvar om vi ska fördela bördan att klara Parisavtalet rättvist över världen. Det räcker i ungefär 6–12 år i dagens takt – sådana tidshorisonter betyder i princip att allt vi planerar att bygga idag måste vara koldioxidneutralt om vi ska lyckas. Byggbranschen måste minska sina utsläpp både vad gäller bygg och drift med drygt 15 procent om året och vara helt neutrala till 2035.

 

– Sverige är ett progressivt land som världen blickar mot som ett föredöme och ni borde klara av att bygga mycket bättre än ni gör idag. Ni bygger för det förra århundradet när ni borde bygga för nästa, säger Kevin Anderson.

För att vända utvecklingen måste vi enligt Kevin Anderson:

  1. Sluta använda plast som bränsle för att värma upp våra hus
  2. Bygga om och höja prestandan på vårt befintliga bestånd
  3. Alla nya byggnader måste minst uppfylla passivhus-standard
  4. Använda våra byggnader för att generera energi
  5. Se till att det vi bygger klarar av de ökade påfrestningarna som klimatförändringarna kommer att utsätta dem för
  6. Bygga in flexibilitet för nya, mer hållbara sätt att bo och leva
  7. Planera byggnader som en del i en hållbar stad med arbete, bostad, transporter och rekreation.

Balansera utsläppen
Rickard Nygren på White Arkitekter har arbetat med hur koldioxidneutralt byggande ska definieras. Går det verkligen att bygga utan utsläpp? Nej, inte helt. Men vi kan pressa ned dem väldigt mycket genom att använda trä i så stor utsträckning som möjligt och bygga passivhus. Det är där begreppet neutralitet kommer in. De små utsläpp som ändå uppstår kan vi balansera eller kompensera genom att till exempel generera grön el med solpaneler och att träet lagrar koldioxid.

Vi är medvetna om att det blir utsläpp men för att hitta drivet att få ned dem så absolut mycket vi bara kan så sätter vi en kostnad på utsläppen som vi måste balansera.
Rickard Nygren, arkitekt på White

På så sätt kan vi driva utvecklingen framåt och sätta en ny standard. Just nu pågår arbetet för fullt med flera projekt i absolut framkant.

Naturum Oset
Skellefteå Kulturhus
Citadellsfogen
Magasin X

 

Och fler måste det bli. Dessutom måste vi nå ännu längre än vad vi gör idag. Det kan bara ske genom nära samarbete med modiga beställare.

 

 

Här kan du se Whites lunchseminarium om koldioxidneutralt byggande från den 4 mars.

 

 

Dela gärna!