Naturum Oset

Naturum Oset

Vid Hjälmarens strand har det som en gång var en smutsig baksida av Örebro förvandlats till ett älskat naturreservat med böljande grönska och unika våtmarker. Whites vinnande förslag för ett nytt naturum vid Oset tar fasta på den historiska omvandlingen av landskapet och uppmuntrar ett lokalt engagemang i bevarandet av reservatet.

Ett med naturen

Att återerövra närheten till Hjälmaren och skapa ett signum för hållbar utveckling var centrala delar när Örebro kommun utlyste arkitekttävlingen om ett nytt naturum. Om några år öppnas dörrarna till en plats som berättar om den återupplivade naturen och låter kommande generationer delta praktiskt i den fortsatta landskapsomvandlingen.  Här planeras också för ett antal övernattningsstudios bland trädstammarna, som låter gästerna bli ett med naturen.

Kund: Örebroporten
Plats: Örebro
Status:
 Förmodad byggstart 2021
Bild: White

Naturum Oset blir ett signum för hållbar utveckling

Oset och Rynningeviken

För mer än hundra år sedan sänktes Hjälmarens vatten i ett av Sveriges största landskapsprojekt någonsin. Avsikten var att frigöra odlingsbar mark, men skördarna blev dåliga och området fylldes istället av traktens soptippar, skjutfält och industriområden. Här föddes idén om att avlägsna spåren av förstörelsen och utveckla områdets naturvärden. Efter 20 års landskapsrestaurering är Oset och Rynningevikens naturreservat idag en attraktiv plats för människor, växter och djur, och reservatet är på väg att bli ett av regionens mest populära resmål.

Ett återerövrat landskap

Gläntan där Naturum ligger präglas av Vattenparkens mångfald och ett böljande grönt landskap. Naturum Oset är inte en enda byggnad, utan består av ett kluster av paviljonger. Den största är delvis insmugen i gläntans största kulle och delvis framträdande med asymmetriskt formade, solcellsklädda tak som tränger fram genom det grönskande täcket. Vattenparken utvecklas och placeras i flera nivåer och det före detta hamnkontoret blir ett orangeri där besökarna kan delta i odling och utplantering av växter.

Jag är övertygad om att naturum Oset kommer att bli en viktig inspiratör för hur naturens värden ska återvinnas överallt i världen där vi människor har varit ovarsamma.
Mattias Lind, ansvarig arkitekt

Valet av naturliga, lokala material med låg klimatpåverkan och ett stort antal solceller bidrar till att minimera det ekologiska fotavtrycket.

Människan och naturen

Att huset smälter in i naturen och harmoniserar med sin omgivning är viktigt både för besökarens upplevelse och ur miljösynpunkt. Naturum blir med sitt gröna tak ett visuellt nav där landskapet knyts samman. Utställningsrummet och samlingssalarna i Naturum öppnar upp sig mot landskapets nya siktlinjer, och väver på så vis samman utställningens scenografi med naturens egen storslagenhet.

Byggnadens konstruktion ger Naturum Oset den energianvändning som definierar ett passivhus och nivån för miljöbyggnad guld.

Naturum

Det finns 33 stycken naturum i Sverige. I ett naturum får besökare veta mer om djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område de befinner sig i. White har fått äran att rita nio stycken: Hornborgarsjön, Store Mosse, Höga Kusten, Naturum Värmland, Vattenriket Kristianstad, Vänerskärgården, Kosterhavet, Fulufjället och Oset. Läs mer om naturum på Naturvårdsverkets hemsida.

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Agne Revellé

Hanna Linde

Linn Roldin

Rickard Nygren

Britta Wikholm

Björn Bondesson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...