Ineffektiv lokalanvändning är inget nytt problem. Det har bara varit osynligt och därför inte kopplats till kostnader och resursslöseri. Samtidigt är det här det börjar.

Pandemin har förändrat hur vi nyttjar våra lokaler. Vi jobbar och studerar hemma i en större utsträckning. Vi rör oss också på ett annat sätt i staden och många efterfrågar kortare restider för att få ihop livspusslet.

Denna omställning har väckt frågor kring hur vi använder våra lokaler, i vilken utsträckning vi behöver lokaler, var de ska finnas och hur de ska utformas för att bäst möta våra behov.

Ingen behöver tomhet. För stora eller felaktigt utformade lokaler utgör ett resursslöseri både när de byggs och under hela den tid de används och förvaltas. För att kunna prata hållbarhet på riktigt krävs det att vi optimerar våra lokaler – både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Våra lokaloptimeringstjänster säkerställer att era lokaler kan nyttjas optimalt och möter de behov som finns – en möjlighet för er att skapa attraktiva mötesplatser, öka lönsamheten och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 25 62

Våra lokaloptimeringstjänster

 • Strategisk lokaloptimering

  Rätt lokal för rätt behov – på rätt plats!
  Strategisk lokaloptimering vänder sig till er som behöver ta ett helhetsgrepp på lokalbeståndet. Tillsammans utvecklar vi en lokalstrategi optimerad utifrån era behov.

 • Re:locate

  Er vägledare i det nya arbetslandskapet.
  Uppluckringen av det traditionella kontorets gränser öppnar för hybridlösningar där medarbetarna rör sig mellan många olika noder. Vi hjälper er med navigationen.

 • Square Meter

  Mät, analysera och optimera!
  Tjänsten Square Meter ökar hållbarheten genom att optimera nyttjandet av lokaler.

 • Sharing is caring

  Lokalutformning för framgångsrik delning.
  Med en stark verksamhetsidé och en genomtänkt utformning finns mycket att vinna med delade lokaler.

 • Re:work

  Justera, finslipa och testa nytt.
  Re:work börjar där ni står. Optimera det ni har genom att svara på frågan; hur får ni tillbaka era medarbetare till kontoret och hur blir ni de som inspirerar era kunder?

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...