Lärandemiljöer

Vi tror att genomtänkt arkitektur är en förutsättning för välmående elever och personal, och höga studieresultat. Vi tror dessutom att skolans lokaler kan och ska spela en större roll som samlingsplats för kunskap, utbildning, kultur och fritid i samhället. En demokratisk mötesplats! I nära samarbete med beställare och verksamhet skapar vi hållbara helhetslösningar med stort värde.

Kontakt

Filiz Coskun

Utvecklingsansvarig

Arkitekt

Stockholm

filiz.coskun@white.se

+46 8 518 328 14

English
Svenska