Lärandemiljöer

Vi tror att genomtänkt arkitektur är en förutsättning för välmående elever och personal, och höga studieresultat. Vi tror dessutom att skolans lokaler kan och ska spela en större roll som samlingsplats för kunskap, utbildning, kultur och fritid i samhället. En demokratisk mötesplats! I nära samarbete med beställare och verksamhet skapar vi hållbara helhetslösningar med stort värde.

Kontakt

Kristina Philipson

Kristina Philipson

Utvecklingsansvarig

Architect

Stockholm

kristina.philipson@white.se

+46 8 556 023 31

English
Svenska