Transformation

Transformation är mer än att ändra en form – det handlar om att utveckla istället för att ersätta, att ge befintliga strukturer och material ett nytt värde. Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står inför uppgiften att uppnå än mer med jordens allt knappare resurser. Vi behöver tänka om, se till det som redan finns och utveckla det vi har – Re-think, Re-use, Transform!

Laddar...