Övervinn komplexa design- och hållbarhetsutmaningar med algoritmer och data integrerade i effektivare designprocesser.

Computational design skapar nya möjligheter för design och innovation. Vi utvecklar designsystem med designprocesser och verktyg som hjälper samhällsbyggare lösa komplexa designproblem snabbare och till lägre risk för projekt och affär.

Vi har över 10 års erfarenhet av computational design från en lång rad kundprojekt. Vår medverkan i forskningsprojekt inom områden som additiv tillverkning och digitala tvillingar tillför ökad affärsnytta i våra uppdrag.

Vill du veta mer?

Jonas Runberger

Jonas Runberger

Head of Dsearch, Digital Matter, Gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 94

Våra tjänster

 • Konceptdesign

  Utveckla nytänkande och mer informerade designkoncept snabbare. Här kan aspekter såsom konstruktionsprinciper, rörelsemönster, siktlinjer och dagsljusförhållanden analyseras samtidigt som uppdragets grundprinciper formas.

  Vi erbjuder:

  • Informerade designkoncept
  • Effektivare modellering
  • Skräddarsydda lösningar
 • Designutveckling

  Möjliggör komplex design, hållbarhet och kostnadseffektivitet på en ny nivå – och till lägre risk. Med vår tjänst för designutveckling förändrar vi designprocessen. Vi automatiserar delar av processen och genererar fler designalternativ snabbare – informerade ur fler dimensioner. Vi kortar också ner tiden för designbeslut med kollaborativa beslutsprocesser.

  Vi erbjuder:

  • Designkoordination
  • Många designvarianter
  • Skräddarsydda lösningar
  • Informerad design
 • Design för tillverkning

  Realisera mer komplex design och uppnå sänkta kostnader och minskat resursslöseri – genom att utgå från produktionsförutsättningarna tidigt i processen. På så sätt kan vi rationalisera och automatisera tillverkning och montage.

  Vi erbjuder:

  • Fysisk prototypframställning
  • Beredning för tillverkning
  • Beredning för montage
  • Dokumentation för produktion

Forskning och affärsnytta i ett sammanhållet kretslopp

Vår medverkan i forskningsprojekt inom områden som additiv tillverkning och digitala tvillingar tillför ökad affärsnytta i våra uppdrag. Samtidigt som vi bidrar till att möta de mest aktuella samhällsutmaningarna.

Läs mer om Dsearch och vår forskning

Kundcase i fokus

Kärven, Varberg

När Varbergs kommun utlyste en tävling om ett nytt utsiktstorn på Getterön, levererade vi i samarbete med konstruktör en kostnadseffektiv och rationell design med ett tydligt uttryck – ett vinnande förslag som ger Varberg ett nytt landmärke och för människor närmare naturen. Med hjälp av det utvecklade designsystemet kunde designen verifieras strukturellt, kommuniceras via digitala och fysiska modeller och ligga till grund för automatiserad framtagning av produktionsunderlag.

Tjänster i projektet: Konceptdesign, designutveckling
och design för tillverkning

Umeå broar

Som en del i utvecklingen av Norra Ön i Umeälven fick vi uppdraget att skapa ett komplett designprogram för fyra nya broar; tre gång- och cykelbroar och en bilbro. Designsystemet skapat som en del av gestaltningsarbetet gjorde det möjligt att på ett effektivt sätt hantera samtliga broar i samma system och samordna uppdragets många olika parametrar, såsom terräng, siktlinjer, tillgänglighet i passage över broar, fria höjder under broarna.

Tjänst i projektet: Konceptdesign

Årstafältet

På Årstafältet ville projektets landskapsarkitekter undersöka om landmassor från omkringliggande bostadsprojekt kunde användas till naturtrogna åsar på fältet som en planeringsförutsättning för framtida beslut. Med hjälp av utvecklingen av ett designsystem kunde topografin formas med feedback om mängder i realtid, vilket sänkte risken i projektet och kan ge stora miljömässiga och ekonomiska besparingar.

Tjänst i projektet: Designutveckling

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...