DeepDive: Se upp! Låt grönskan frodas på stadens tak

Det våras för grönskan på stadens väggar och tak. White har skapat en lummig takträdgård mitt i Malmös pulserande stadsliv. ”Som landskapsarkitekt ser jag många outnyttjade platser i staden som borde tas tillvara på. Takterassen är ett bevis på vilka fantastiska gröna rum vi kan skapa, mittibland oss”, säger landskapsarkitekt Markus Magnusson.

Kontorshuset Priorn, som vi ritat på uppdrag åt Vasakronan, ligger i ett av Malmös mest centrala områden med Pildammsparken, Malmö opera och Malmö konsthall som närmaste grannar.

Det stod tidigt klart att en av hyresgästerna skulle bli Region Skånes minnesklinik, som är världsledande inom minnesforskning och demensvård. Verksamheten bar på en önskan om en tillgänglig och grönskande yttre miljö för patienter, anhöriga och anställda, inspirerade av Sveriges Lantbruksuniversitets terapiträdgård i Alnarp.

Carl-Johan Gustavsson är affärsutvecklingschef på Vasakronan. Han berättar att idén med en takträdgård lät spännande, men erkänner att han inte kunde föreställa sig hur slutresultatet skulle bli.

– Såväl fasadgrönska som gröna tak är vi ju vana vid och det går att se lite överallt i staden. Detsamma gäller solceller på taket, vilket vi också har på Priorn. Men att anlägga en hel trädgård på ett av fastighetens tak, det var svårt att i förväg förstå hur det egentligen skulle bli. Jag måste säga att det blev över förväntan.

Landskapsarkitekt Markus Magnusson är stolt och glad över resultatet, vilket han tackar det goda samarbetet med övriga aktörer för. Genom att delta i planeringen av fastigheten i tidigt skede kunde teamet från White satsa ordentligt och förverkliga Minnesklinikens tydliga vision.

– När alla inblandade har en gemensam önskan om att nå ett tydligt, definierat mål blir det så här bra. Slutresultatet har alla inblandade värnat om, från start till mål.

För Markus Magnusson är trädgården också ett kvitto på att det går att skapa ett grönt, lummigt rum på ett tak– med liknande egenskaper och värden – som en trädgård som ligger på markplan.

– I takt med att våra städer förtätas behöver fastighetsägarna succesivt ta ett större ansvar och kompensera för den mark som går förlorad, annars kommer vi aldrig kunna kalla staden grön.

Han ser också en viktig poäng med att trädgården är på plats, med all sin växtlighet och alla detaljer.

 

Istället för en abstrakt ritning kan vi nu visa vad vi åstadkommit och vilka värden gröna rum faktiskt tillför. Det underlättar för fastighetsägare och andra i branschen att förstå hur slutresultatet kan bli när de kan besöka en färdig takträdgård likt denna.
Markus Magnusson, ansvarig landskapsarkitekt

Jonna Tingberg är en av enhetscheferna på Minneskliniken som har varit involverad i landskapsprojektet från start. Förutom att kliniken nu kan erbjuda en trädgård som är anpassad efter patientgruppens särskilda behov vad gäller material, färger och taktila egenskaper, ger takterassen också mervärde för anhöriga och personal.

– Även för mina medarbetare har trädgården blivit den perfekta platsen för en stunds avkoppling och återhämtning. Här finns sittplatser som möjliggör terapi- och patientsamtal utomhus, och istället för att gå och sätta oss i fikarummet tar vi oss hit ut för lite fysisk aktivitet under våra pauser.

Carl-Johan Gustavsson håller med. Genom detta projekt har det blivit tydligt för honom att det finns många sätt som fastighetsägare kan ta ytterligare ansvar för att skapa en mer grönskande stad.

Det här är ett koncept vi vill ta vidare. Att kunna erbjuda takträdgårdar åt våra kontorshyresgäster ser vi som ett mervärde som ligger helt rätt i tiden. Dels ur ett klimat- och miljöperspektiv, dels utifrån att skapa unika och gröna platser för våra hyresgäster att vistas i.
Carl-Johan Gustavsson, affärsutvecklingschef på Vasakronan

En promenadslinga, ett vinterbonat uterum och olika träd och växter skapar flera avskilda platser med olika karaktär. Trädgården inrymmer en plats för fysiska aktiviteter i form av medicinsk yoga, stresshantering och en plats för terapeutisk odling. Klinikens konferensrum ligger i direkt anslutning till trädgården, vilket gör det möjligt att använda det yttre rummet som en förlängning av lokalen.

Markus Magnusson anser att trädgården, med sina olika rum, hade varit värdefull för anställda på vilken arbetsplats som helst.

– Tänk att kunna erbjuda yoga eller träning för sina anställda i en sådan här miljö. Eller att anordna konferenser där man tar sina kaffepauser och luncher i en trädgårdsmiljö och samtidigt befinna sig mitt i staden.

Han ser även flera värdefulla aspekter som en trädgård likt denna skulle kunna skänka boende i en hyres- eller bostadsrättsfastighet. Istället för konferensrum kan ett vinterbonat uterum skapas som de boende kan hyra för kalas, fest eller andra tillställningar som den egna bostaden är för liten för.

– Dessutom, ska vi som samhälle ta ett helhetsansvar för att nå de mål som berör grönskande städer och ökad biologisk mångfald är projekt likt detta en win-win, för människor, djur och miljö.

Dela gärna!