DeepDive: Kunskap nyckeln till lösningar som fungerar

Forskning och utveckling är en av grundstenarna på White. Vi tycker att det är så viktigt att vi varje år satsar 10 procent av vår omsättning på att stötta projekt både inom och utanför företaget. På så sätt bygger vi kunskap som kommer till nytta både för oss, våra kunder och samhället. Jenny Nordius Stålhamre har deltagit i flera projekt kring urban grönska och håller precis på att avsluta en rapport om ett nytt system för bevattning av fasadgrönska.

Vad är det ni har undersökt i ditt senaste projekt?

– Vi har tittat på ett nytt system för bevattning av fasadgrönska som skulle kunna minska skötselbehovet, minska vattenförbrukningen och fördröja mer dagvatten. Det går ut på att leda regnvatten från taket genom planteringslådorna så att växterna bevattnas underifrån genom jorden. Meningen är att fasadgrönskan ska klara sig enbart på regnvatten och att bevattningen ska ske automatiskt vilket minimerar skötseln.

 

Varför undersöker ni detta?

– Det som oftast går fel när det gäller byggnadsgrönska är just skötseln. Det kan vara det tekniska systemet som fallerar eller den mänskliga faktorn, till exempel att någon glömmer att stänga av bevattningssystemet på vintern som gör att växterna dör. Därför skulle ett sådant här lågteknologiskt system som nyttjar naturens processer kunna öka sannolikheten att grönskan frodas.

 

Hur har det gått hittills?

– Det ser lovande ut! Vi byggde en prototyp och planterade växterna i höstas tillsammans med Scandinavian Green Roof Institute och SLU, just nu växer det och än så länge fungerar systemet. Nästa steg är att mäta fukthalten och temperaturen i jorden. I prototypen tillför vi vatten och förlitar oss inte på vädret. Genom att mäta hur mycket vatten som går åt kan vi beräkna hur mycket vatten som växterna behöver och sluta oss till hur mycket växtlighet ett sådant här system skulle kunna klara av att bevattna i per kvadratmeter tak.

 

Vilka värden kan fasadgrönskan bidra med?

– Grönska bidrar med många så kallade ekosystemtjänster som att rena luften och stärka den biologiska mångfalden. Vegetation kan också förbättra mikroklimatet till exempel som solavskärmning eller vindskydd. Den skapar många rekreativa värden för människor. Vi behöver grönska i många former i staden och byggnadsintegrerad grönska kan aldrig ersätta våra parker. Men det kan göra fler platser i staden trevliga att vistas på och ge en sinnlig upplevelse närmare hemmet eller kontoret. Även om grönskan bara är något man upplever med synen så är det en otrolig kvalitet.

 

Läs mer om vår Forskning och utveckling här.

 

 

Fakta

Projektet Bevattning av grönskande fasader genomförs genom White Research Lab och är en fristående fortsättning på det arbete som White Arkitekter gjorde inom forskningsprojektet BiodiverCity.

BiodiverCity pågick mellan år 2012 och 2018 och handlade om den gröna och hälsosamma staden. Målet var att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad. Läs mer om BiodiverCity här.

Dela gärna!