Återbruk i fokus på vårt nya kontor i London

På White Arkitekter har vi en lång erfarenhet av att driva hållbarhet och vi strävar efter att skapa goda livsmiljöer inom planetens gränser. När vi planerade flytten till vårt nya kontor i London strävade vi efter att integrera dessa principer i designen. Genom att omfamna en cirkulär strategi lyckades vi återanvända cirka 80 procent av möblerna och därmed minska kostnaderna med 40 procent jämfört med den ursprungliga inredningsbudgeten.

Vanligtvis renoveras ett typiskt kontor i London vart sjunde år, vilket innebär att allt material och alla inventarier rivs ut och ersätts. Något som innebär en omfattande negativ miljöpåverkan. Därför anammade vi istället ett cirkulärt synsätt när vi förberedde oss för flytten till vårt nya kontor. 80 procent av möblerna på vårt nya kontor är återanvända. Vi behöll möbler från vårt tidigare kontor, inklusive sittmöbler och elektronik, och köpte sedan möbler från andra kreativa företag i London vilka också var på gång med att flytta, stänga eller fräscha upp. Bland dessa fynd var elektriskt justerbara skrivbord och ett vackert konferensbord i trä.

Övergången till en cirkulär strategi för vår kontorsinredning var resultatet av en ökad medvetenhet om den påtagliga negativa miljöpåverkan från den kommersiella byggsektorn.
ANNA LISA MCSWEENEY, Arkitekt och ansvarig för hållbarhet i UK, WHITE ARKITEKTER

– Eftersom den byggda miljön står för omkring 40 procent av de globala koldioxidutsläppen och kommersiella byggnader bidrar med 15 procent till denna siffra, insåg vi behovet av en hållbar och energieffektiv renoveringsmodell, fortsätter Anna Lisa McSweeney.

När vi först besökte lokalen kännetecknades den av grå heltäckningsmattor, överklädda pelare, otillräcklig ventilation och avsaknanden av en harmonisk belysning på bottenvåningen. Insikter från tidigare hyresgäster bekräftade våra observationer och lyfte fram behovet av förbättringar ytterligare. Med utgångspunkt från våra mål och samlade observationer inledde vi därför en omfattande renoveringsprocess med fokus på återbruk.

Vårt mål var att använda kontorsflytten som en chans till att exemplifiera ett hållbart tillvägagångssätt. Att konkret kunna visa upp hur man, genom att omfamna en cirkulär strategi som betonar återbruk av material, kan minska avfall och koldioxidutsläpp. Vi strävade också efter att hitta lösningar för att effektivisera energianvändningen och skapa en miljö som gynnar välbefinnandet på bästa möjliga sätt.
SHREYA ANEJA, hållbarhetsspecialist, WHITE ARKITEKTER

Sammanfattningsvis fokuserade renoveringsprocessen på att förbättra befintliga förhållanden och arbeta med det som fanns på plats. Resultatet är en varm, inspirerande miljö i en sober palett, flexibel och anpassningsbar för kontorets olika behov. Naturliga material har prioriterats, inklusive akustiska paneler av mycelium, trägolv och snickerier, samt integrerad grönska för en optimal och hälsosam arbetsmiljö.

Kontaktpersoner

Laura Davies

Laura Davies

Arkitekt

London

+44 790 895 95 53

Anna Lisa McSweeney

Anna Lisa McSweeney

Arkitekt

London

+44 750 751 55 06

Shreya Aneja

Shreya Aneja

Architectural assistant

London

Dela gärna!