KTH:s huvudbyggnad kan vinna Guldstolen

”Färgsättning och materialval är gjorda med absolut gehör, i samklang med byggnadens vårdprogram.” Så säger Guldstolens juryn om KTH:s huvudbyggnad som är ett av fyra projekt som tävlar om Sveriges Arkitekters pris för bästa interiör.

KTH:s huvudbyggnad är en tidskapsel med över hundra år gamla årsringar och är också en av KTH Campus symbolbyggnader. Lokalerna har genomgått en omfattande, men varsam, renovering för att möte verksamhetens förändrade behov.

På uppdrag av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, har vi med lyhördhet för byggnadens kulturhistoriska värden skapat en attraktiv och välkomnande miljö i en historisk kontext, men med nutida funktion och uttryck. Fokus har legat på funktionalitet, flexibilitet och hållbarhet, där varje beslut återspeglar ett engagemang för bestående kvalitet och lång livslängd.

Målbilden har varit att tillföra en nutida årsring i samklang med byggnadens ursprungliga karaktär och att skapa välfungerande undervisningsmiljöer och mötesplatser för studenterna. Tack vare ett nära samarbete med beställaren, en gedigen brukardialog och respekt för de kulturhistoriska kvaliteterna har vi lyckats med det. Vi är otroligt stolta över nomineringen.
Malin Lindell, ansvarig inredningsarkitekt på White

Vinnaren utses den 9 april under Arkitekturgalan i Malmö. Priset ges ut av Sveriges Arkitekter och går till en nyligen färdigställd inredning med högt konstnärligt och innovativt värde samt att den ska vara funktionell och välgestaltad.

Juryns motivering

Med över 100 år på nacken är tegelbyggnaden en av de äldsta på campusområdet och blev byggnadsminne redan 1935. Efter en lång rad ombyggnader har ett flertal interiöra årsringar tillkommit.

Nu är de öppna ytorna med olika studieplatser fyllda av studenter och en koncentrerad stämning råder. Eleganta men robusta lösningar möjliggör aktivt lärande och olika samarbetsformer. Interiörernas gestaltning, tydlig men följsam, framhäver den ursprungliga byggnaden, kompletterar senare tillägg samt skapar en lugn och självsäker helhet.

Färgsättning och materialval är gjorda med absolut gehör, i samklang med byggnadens vårdprogram. Baskulörer som lugnar kompletteras med djupröda trästolar som representerar studenten, livet och rörelsen. Ny belysning har flätats in i byggnaden och skapar en behaglig atmosfär.
Snickeriernas materialitet och utformning med rundade avslut bidrar till den gedigna känslan och skickliga akustiska lösningar gör att många ytor kan nyttjas dubbelt. Tekniken är smart inbyggd, ibland gömd men alltid nära till hands.

Med stor varsamhet och omsorg om de kulturhistoriska miljöerna har gott samarbete mellan inredningsarkitekter, verksamhet och antikvarier resulterat i flexibla lärandemiljöer med rum för nutida pedagogik och ny teknik. För att nå de bästa lösningarna har de byggt provrum och testat i fullskala. Beställaren har även inredningsarkitektkompetensen inom sin organisation och det är i en viktig framgångsfaktor.

Kontaktperson

Malin Lindell

Malin Lindell

Inredningsarkitekt, Gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 01

Dela gärna!