Campus Polacksbacken i Uppsala

Campus Polacksbacken i Uppsala

När Campus Polacksbacken nu står färdigt skrivs ytterligare ett kapitel i berättelsen om denna anrika plats. Redan på 1600-talet var Polacksbacken en viktig militär plats, men i modern tid känner vi området främst som en del av Uppsala Universitet. Nu har det byggnadsminnes-klassade området etablerat sig som Uppsala nya gymnasiecampus, Campus Polacksbacken.

Anrik plats får ett nytt kapitel skrivet

Polacksbacken har en lång historia som en viktig plats för militären –  redan på 1600-talet etablerade man sig här. I början av 1900-talet utökades verksamheten och nya kaserner med tillhörande byggnader som matinrättning, exercishall och sjukhus etc uppfördes. Hela området är klassat som byggnadsminne och riksintresse.

När den militära verksamheten upphörde 1983 omvandlades byggnaderna till utbildningsmiljöer för Uppsala Universitet vilket varade i knappt 40 år då Universitetet flyttade vidare till det nya Ångströmlaboratoriet på andra sidan gatan.

Kund: Hemsö fastighets AB
Plats: Uppsala
Status: Delvis färdigställt 2023
Foto: Jason Strong, Anders Bobert

En omvandling till gymnasielokaler påbörjades med Hemsö som ny fastighetsägare. 2023 har området etablerat sig som Uppsalas nya gymnasiecampus, Campus Polacksbacken.

Uppsalas nya gymnasiecampus

Fyra gymnasier finns nu på campuset. Kommunens Lundellska skolan, ”Skrapan”, har majoriteten av lokalerna med plats för ca 1200 elever med fokus på de teoretiska programmen, NO, teknik, vård och musik. Här finns också Procivitas, NTI-gymnasiet och Drottning Blanka med ytterligare nästan 1000 elever.

I en stad starkt präglat av akademin så har platsen, byggnaderna, läget och historien tillsammans skapat en attraktiv miljö där närheten till Universitetet är en viktig faktor. Campuset nås enkelt från centrum på cykel och den planerade spårvägen kommer att ha en station vid huvudentrén.

Byggnader med ett förnyat innehåll

Området domineras av de stora kasernbyggnaderna, därtill finns en brokig samling byggnader från förra seklets början som hade sin specifika funktion på området.

De flesta byggnader har nu anpassats och uppdaterats till nytt innehåll eller ny standard. Målet har varit att ta till vara på och återskapa de kvaliteter som finns i byggnaden, att berätta en historia. Men också att skapa robusta miljöer som håller över tid och som tål förändringar.

Mycket i byggnaderna har därför behållits och återbrukats, planlösningar och rum har återskapats. White har utöver byggnaderna arbetat med landskap, antikvarisk expertis, ljusdesign, beräkningar och tillgänglighet.

Sweco Arkitekter färdigställde bygghandlingar åt entreprenören och PE arkitektur gjorde den lösa inredningen.

Kontakt & Team

Niklas Singstedt

Niklas Singstedt

Arkitekt, Kvalitetsledare

+46 766 39 47 40

Helena Polgård Nygren

Jan Perotti

Jens Modin

Isabel Villar

Åsa Carlestam

Fredrik Petersson

Elin Ruth

Björn Johansson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...