White växlar upp internationellt mitt i pandemin

Trots coronapandemin fortsätter vi att vinna internationella tävlingar och få in fler uppdrag utanför Sverige. Under 2020 var vi aktiva på tre kontinenter och den internationella verksamheten stod för drygt tio procent av omsättningen.

De senaste åren har vår internationella närvaro ökat kraftigt i linje med våra strategiska avsikter. Till grund för den internationella expansionen ligger en robust affärsstrategi som bygger på kunskapsutbyte och glokalisering med tydlig lokal närvaro framför den gamla ”fly in, fly out-strategin”. Den ökade efterfrågan på hållbar arkitektur och strävan efter klimatneutralitet har också gynnat bolagets internationalisering, vars innovationskraft är eftertraktad.

Vår vision om att all vår arkitektur ska vara klimatneutral från 2030 har gjort att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet, transformation och träbyggande – något som efterfrågas starkt på våra utländska marknader som nu alla kraftsamlar kring klimatet.
Carl Bäckstrand, vice vd och ansvarig för Whites internationalisering

– Att vi dessutom varit mogna i digitaliseringen har varit avgörande i ljuset av pandemin och gjort att vi kan arbeta sömlöst över kontors- och landsgränser, säger Carl Bäckstrand.

 

Climate Innovation District i Leeds. Bild: Citu

 

Det nyligen lanserade initiativet runt New European Bauhaus, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekar ut arkitekturens avgörande roll för att åstadkomma den gröna omställningen gör att timingen för vår expansion är optimal – inte minst i Tyskland där vi precis har öppnat ett kontor i Stuttgart.

Den direkta kopplingen till EU:s Green deal och Renovation wave öppnar upp för många intressanta projekt där cirkularitet, klimat och hälsa står i centrum. Det handlar mycket om att ställa om städer till att bli klimatneutrala och mer socialt hållbara.
Carl Bäckstrand

London är vårt snabbast växande kontor. Vi vann nyligen det prestigeuppdraget att gestalta nya Cambridge Children’s hospital samtidigt som nya Moorfields Eye hospital håller på att ta form, liksom flera projekt inom stadsplanering och bostäder. Därmed har London har haft ett exceptionellt år bakom sig med rekordomsättning och flertalet nyanställda medarbetare trots pandemin och planande konjunktur.

 

I Liederbach, utanför Frankfurt, gestaltar vi nu ett nytt omsorgsboende i trä.

 

Utöver kontoren i London, Oslo och Stuttgart fortsätter vi vår strategiska utveckling av marknaderna i Kanada och Östafrika. Här tar vi oss an de stora utmaningarna när det gäller hälsa, klimat och urbanisering, vilket är viktiga insteg till de riktigt stora nordamerikanska och afrikanska marknaderna. Exempel som det världsbanksfinansierade Panzisjukhuset som drivs av fredspristagaren Dr Denis Mukwege i den konfliktdrabbade Bukavo-provinsen eller det precis vunna uppdraget för Montréals nya klimatneutrala stadsdel le Hippodrome visar hur starkt det skandinaviska kunnandet är.

 

– Vår internationella verksamhet har utvecklats markant senaste året. Genom att arbeta i andra länder med annan kontext än vår egen utmanar vi våra synsätt och normer. Men utöver ett värdefullt och ömsesidigt kunskapsutbyte är den internationella expansionen ett sätt att säkra verksamheten framåt genom att sprida våra innovationer på riktigt stora marknader, säger Carl Bäckstrand.

Kontaktperson

Carl Bäckstrand

Carl Bäckstrand

Arkitekt, Vice Verkställande direktör

Stockholm

+46 8 518 365 52

Dela gärna!