Panzi Hospital i Kongo

Panzi Hospital i Kongo

Panzisjukhuset nära Bukavu i Kongo är känt över hela världen för sitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. En ny mor- och barnenhet etableras nu för att minska dödlighet och ge en positiv upplevelse kring förlossningen för kvinnorna i Bukavu samt förbättra arbetsförhållandena för sjukhusets dedikerade personal. Sjukhuset drivs av människorättsförsvararen Dr Denis Mukwege, mottagare av Nobels fredspris 2018 och Sacharovprisvinnaren 2014.

Läkande arkitektur

Panzi är ett specialistsjukhus vars holistiska vårdmodell möter hela vidden av patienternas behov: fysisk återhämtning, psykosocialt och känslomässigt stöd, gemenskap, återanpassning och rättshjälp. Med upp till 3 500 förlossningar per år är mödra- och neonatalvården en central del av verksamheten.

På grund av de dåliga förutsättningarna och de befintliga strukturerna samt bristen på sängar kan personalen idag inte tillhandahålla den nivå av vårdnivå som de själva strävar efter att ge.

I tät dialog med sjukhusets ledning och personal har White, Göteborgs Universitet, WSP, Art of Life and Birth och Chalmers Tekniska Högskola utvecklat ett koncept där kvinnor kan föda barn tillsammans med närstående i en säker och professionell miljö.

Kund: Panzi Hospital
Plats: Bukavu, Demokratiska Republiken Kongo
Status: Förstudie, 2017
Bilder: White View och Mukwege Foundation | Panzi Foundation

Efter årtionden av inbördeskrig och regional instabilitet grundades Panzisjukhuset för att behandla överlevande som drabbats av sexuellt våld och deras barn.
Alla kvinnor bör få kvalitetsvård under graviditet, runt hela förlossningen och efteråt. Denna nya anläggning kommer att sätta kvinnorna i centrum och främja kvinnors och barns hälsa under hela deras moderskap och tidiga år.
Dr Denis Mukwege, grundare, Panzi Hospital

Design med medkänsla

Byggnaden planeras utifrån en ny patientcentrerad vårdmodell, och man har även haft fokus på att förstå de fysiska förutsättningarna av tomten, de befintliga byggnaderna och den tekniska infrastrukturen.

Enheten skapas för och tillsammans med den lokala verksamheten, baserad på dess arbetssätt och behov och är samtidigt kopplad till den senaste kunskapen inom evidensbaserad design. Människans önskan om en attraktiv och välkomnande miljö, dagsljus, grönska, privat sfär och integritet hjälper läkandeprocessen. Det vet vi. Patientrummen i den nya enheten var därför högsta prioritet. Det finns ett universellt behov av integritet och att få vara privat för både patienter och deras familjer. Idag måste mödrar ofta dela rum med andra mödrar och deras barn, vilket kan orsaka onödig psykisk stress. Därför har de nya patientavdelningarna planerats som små enheter på 8-16 patienter, med patientrum som endast innehåller en eller två sängar. Enheterna varierar i storlek, så att familjemedlemmar kan stödja patienter under vistelsen på sjukhuset.

En unik aspekt av detta projekt var det nära samarbetet mellan Panzisjukhuset, White Arkitekter och Göteborgs universitet för att skapa optimal, forskningsbaserad och vård med människan i centrum - anpassad till lokala behov.
Professor Marie Berg, Centre for Person-Centred Care (GPCC), Göteborgs universitet

Patientcentrerad vårdmodell

För att söka kunskap och kartlägga verksamhetens behov besökte White det befintliga sjukhuset. Målet med konceptmodellen har varit att verifiera projektets genomförbarhet med hänsyn till platsens begränsningar samt att definiera byggnadens viktigaste dimensioner och allmänna utseende.

Resultatet är en design som minimerar sjukhusets klimatpåverkan. Taket är utformat för optimal el- och vattenförsörjning och bioklimatisk design säkerställer att vind, sol, regn och fukt hanteras på så sätt att det skapar en behaglig inomhusmiljö. Jordbävningssäkra byggnader av modultyp säkrar en hållbar långsiktig utveckling och underlättar samtidigt underhåll.

När det är färdigt, kommer Panzis nya enhet att fungera som ett riktmärke för hur man planerar för den här typen av sjukvård i Demokratiska republiken Kongo och var helst behoven finns. Projektet går in i nästa fas 2019 i samarbete med lokala arkitekter och partners.

Kontakt & Team

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

+46 703 15 86 77

Carl Molin

Johan Lundin

Agnes Orstadius

Alejandro Pacheco Diéguez

Marie-Claude Dubois

Rikard Sjöberg

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...