White tvåfaldigt nominerade till Guldstolen

I dag offentliggjorde Sveriges Arkitekter de nominerade till årets upplaga av Guldstolen. Vi är mycket stolta över att White står bakom hela två av fyra nomineringar, en fabriks- och kontorsbyggnad i Lomma och huvudbyggnaden på KTH Campus i Stockholm.

Guldstolen är inredningsarkitekternas eget pris. Pristagarna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. I år har fyra projekt chansen att ta hem det prestigefulla priset som delas ut på Arkitekturgalan den 9 april.

StickerApps huvudkontor och produktionsanläggning i Lomma i Skåne är ett samarbete mellan Johan Sundberg arkitektur, Studio Ålund och White på uppdrag av StickerApp. Tidigt i projektet hölls ett flertal workshops tillsammans med StickerApps medarbetare där vi gemensamt ringade in företagets kultur och personalens drömmar. Resultatet har spelat en viktig roll och fungerat som en röd tråd i utformningen av den nya inredningen.

Inredningen präglas av varma och naturliga material samt en sammanhållen estetik. Den lugna karaktären fungerar som en balans till de starka färgerna och formerna som kännetecknar StickerApps klistermärken.

Tack vare ett engagerat och kreativt samarbete mellan tre kontor och med en kund som vågar drömma och satsa har vi lyckats skapa en industriarbetsplats långt utöver det vanliga. Vi är därför mycket stolta och glada över vår nominering till Guldstolen, ett kvitto på att vi lyckats med vårt mål om att skapa en inredning som stärker företagets kultur och främjar samarbete mellan medarbetarna.
Karolina Nilsson, ansvarig inredningsarkitekt, White Arkitekter

KTH:s huvudbyggnad är en tidskapsel med över hundra år gamla årsringar och är också en av KTH Campus symbolbyggnader. Lokalerna har genomgått en omfattande, men varsam, renovering för att möte verksamhetens förändrade behov.

På uppdrag av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, har vi med lyhördhet för byggnadens kulturhistoriska värden skapat en attraktiv och välkomnande miljö i en historisk kontext, men med nutida funktion och uttryck. Fokus har legat på funktionalitet, flexibilitet och hållbarhet, där varje beslut återspeglar ett engagemang för bestående kvalitet och lång livslängd.

 

Målbilden har varit att tillföra en nutida årsring i samklang med byggnadens ursprungliga karaktär och att skapa välfungerande undervisningsmiljöer och mötesplatser för studenterna. Tack vare ett nära samarbete med beställaren, en gedigen brukardialog och respekt för de kulturhistoriska kvaliteterna har vi lyckats med det. Vi är otroligt stolta över nomineringen.
Malin Lindell, ansvarig inredningsarkitekt, White Arkitekter

Juryns motivering: StickerApp

Ett nybygge mitt i ett industriområde står i bjärt kontrast till de omkringliggande fabrikslådorna. Lockar med sitt snygga yttre av betong, trä och höga fönsterpartier. Ger en signal om något mer. Det visar sig vara en helgjuten produktionsanläggning. Inredningsarkitekt och arkitekt, en beställare med gediget formintresse och stor förståelse för arkitekturens mervärde samt en vågad entreprenör har tillsammans skapat en arbetsplats som är varm och inbjudande, tillåtande och med rum för gemenskap.

Den interiöra gestaltningen är sammanhållen. Väggar klädda med plywood, golv av terrazzo. En lågmäld färgskala och inredningens materialpalett av trä, läder och vävd textil med en estetik som står sig över tid. Maskinparken stoltserar i byggnadens mitt, med stora glasade ytor som skapar visuell kontakt med den omslutande kransen av kontor, mötesrum och pausytor, av ateljé och bibliotek.

Attraktionskraften i den formade miljön lockar medarbetare till produktionsyrket. Den ska även skapa mening och sammanhang i och kring produktionsleden genom samarbete med konstnärer från hela världen, en egen skapande studio och en syn på sig själva som ett community.

Entréplanets stora samlande matsal med restaurangkök kan öppnas och grannar bjudas in. Det bygger på tanken om involvering och förankring i platsen. Att bidra till bostadsområdet som växer fram alldeles intill.

Ett litet tvåmansföretag har vuxit till en arbetsplats präglad av gemenskap och kreativitet. Eldsjälars strävan och arbete mot samma mål har givit riklig utdelning i en miljö med skyhög trivselfaktor.

Juryns motivering: KTH:s huvudbyggnad

Med över 100 år på nacken är tegelbyggnaden en av de äldsta på campusområdet och blev byggnadsminne redan 1935. Efter en lång rad ombyggnader har ett flertal interiöra årsringar tillkommit.

Nu är de öppna ytorna med olika studieplatser fyllda av studenter och en koncentrerad stämning råder. Eleganta men robusta lösningar möjliggör aktivt lärande och olika samarbetsformer. Interiörernas gestaltning, tydlig men följsam, framhäver den ursprungliga byggnaden, kompletterar senare tillägg samt skapar en lugn och självsäker helhet.

Färgsättning och materialval är gjorda med absolut gehör, i samklang med byggnadens vårdprogram. Baskulörer som lugnar kompletteras med djupröda trästolar som representerar studenten, livet och rörelsen. Ny belysning har flätats in i byggnaden och skapar en behaglig atmosfär.
Snickeriernas materialitet och utformning med rundade avslut bidrar till den gedigna känslan och skickliga akustiska lösningar gör att många ytor kan nyttjas dubbelt. Tekniken är smart inbyggd, ibland gömd men alltid nära till hands.

Med stor varsamhet och omsorg om de kulturhistoriska miljöerna har gott samarbete mellan inredningsarkitekter, verksamhet och antikvarier resulterat i flexibla lärandemiljöer med rum för nutida pedagogik och ny teknik. För att nå de bästa lösningarna har de byggt provrum och testat i fullskala. Beställaren har även inredningsarkitektkompetensen inom sin organisation och det är i en viktig framgångsfaktor.

Kontakt

Malin Lindell

Malin Lindell

Inredningsarkitekt, Gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 01

Dela gärna!